Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Verhoging maximumsnelheid A2, A7, A12, A15 en A28

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit van 9 september 2016 tot en met 20 oktober 2016.

Bovenaanzicht Amsterdam CS Spooruitbreiding Amsterdam - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen van 22 september tot en met 2 november 2016.

Boeteverhoging Internetconsultatie: wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

U kunt reageren op de wijziging afdoening en betaling vorderingen onderzoeken rijvaardigheid en medische geschiktheid tot en met 25 oktober 2016

OV Chipkaart Internetconsultatie: AmvB OV chipkaart

U kunt reageren op de algemene maatregel van bestuurontwerpwijziging (AMvB) OV chipkaart tot en met 31 oktober 2016.

A1 Apeldoorn Azelo Verdieping Nieuwe Waterweg

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep indienen tegen het definitieve besluit van 13 oktober tot en met 23 november 2016.

Start zienswijzeprocedure ontwerpwijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol

Van 24 oktober tot en met 21 november 2016 kunt u een zienswijze indienen. Vanaf 24 oktober 2016 kunt u op deze website terecht voor meer informatie en de documenten behorende bij dit ontwerpwijzigingsbesluit.

Ook treft u hier dan het zienswijzenformulier aan, waarmee u uw zienswijze digitaal kunt indienen.

Platform Participatie

Hoofdmenu