Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Tweelaags ZOAB A2/A27 Everdingen-Lunetten: geluidsplan

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt in beroep gaan tegen het geluidsplan van 24 juni tot en met 4 augustus 2015.

A27 Houten - Hooipolder, deel van het tracé A27 Houten - Hooipolder: wegverbreding

Het project bevindt zich in de ontwerpfase. U kunt tijdens het ontwerpproces A27 Houten - Hooipolder al meedenken.

N35 Zwolle - Wijnthmen N35 Zwolle - Wijthmen

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt in beroep gaan tegen het tracébesluit van 2 juli tot en met 12 augustus 2015.

Visualisatie doorstroomstation Utrecht Spoor: doorstroomstation Utrecht

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt in beroep gaan tegen het tracébesluit van 2 juli tot en met 12 augustus 2015.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur A9/A12: Verhoging maximum snelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt in beroep gaan tegen het verkeersbesluit A9/A12 van 10 juli tot en met 21 augustus 2015.

Structuurvisie ondergrond

Op 10 juli 2015 is de brief over de notitie reikwijdte en detailniveau voor de structuurvisie ondergrond naar de Tweede kamer gestuurd.

Iedereen kon zienswijzen op de notitie reikwijdte en detailniveau indienen, de commissie milieueffectrapportage heeft een advies geschreven en er zijn schriftelijke kamervragen over gesteld. In de brief is hier nader op ingegaan.

Lees hier meer over de concept notitie reikwijdte en detailniveau

Platform Participatie

Hoofdmenu