Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Afsluitdijk Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep aantekenen tegen het besluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning) van 10 mei tot en ...

Coentunnels Suppletie Roggenplaat

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerpbesluiten voor de Suppletie Roggenplaat van 12 mei tot en met 22 juni 2017.

Coentunnels Corridor Amsterdam-Hoorn

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport vanaf 16 mei tot en met 26 juni 2017.

Rozenburgse sluis Theemswegtracé

Het project bevindt zich in fase 6. U kunt beroep aantekenen tegen het Tracébesluit Theemswegtracé van 24 mei tot en met 4 juli 2017.

Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater - kind wast handen Internetconsultatie: wijziging Regeling afsluitbeleid drinkwater kleinverbruikers

U kunt tot en met 25 juni 2017 reageren op de wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.

Welkom

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu