Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Spooromgeving Geldermalsen Spooromgeving Geldermalsen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit van 20 december 2017 tot en met 30 januari 2018.

Militaire luchthaven de Kooy Militaire luchthaven De Kooy

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport Militaire luchthaven De Kooy van 22 december 2017 tot en met donderdag 1 f ...

A67 Leenderheide - Zaarderheiken A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen om een structuurvisie op te stellen in het kader van de MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken van 5 janua ...

A15 Maasvlakte Vaanplein A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A15 Papendrecht – Sliedrecht en het ontwerpsaneringsplan A15 Papendrecht – Sliedrecht van 11 januari tot e ...

Kaderrichtlijn Water 430x220 Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp werkprogramma, tijdschema en belangrijke waterbeheerskwesties voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, van 22 dece ...

Maximum aantal nachtvluchten op luchthaven Schiphol

Van vrijdag 19 januari tot en met donderdag 15 februari 2018 kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op luchthaven Schiphol van 19 januari tot en met 15 februari 2018.

Op deze website zijn vanaf vrijdag 19 januari de documenten gepubliceerd van het het project maximum aantal nachtvluchten op luchthaven Schiphol.

Meer informatie over het project kunt u hier vinden.

Platform Participatie

Hoofdmenu