Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

A4 vlietland A4 Vlietland - N14: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt beroep instellen tegen het saneringsplan bij de Raad van State van 19 juni tot en met 30 juli 2015.

A28 Zwolle-Zuid A28 Zwolle-Zuid aansluiting Ommen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt in beroep gaan tegen het verkeersbesluit van 19 juni tot en met 30 juli 2015.

Oosterschelde Natura 2000: deltawateren 2015 - 2021

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerpbeheerplan van 19 juni tot en met 30 juli 2015.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur A20 Prins Alexander - Moordrecht

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op het ontwerpverkeersbesluit van 19 juni tot en met 30 juli 2015.

Tweelaags ZOAB A2/A27 Everdingen-Lunetten: geluidsplan

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt in beroep gaan tegen het geluidsplan van 24 juni tot en met 4 augustus 2015.

Structuurvisie ondergrond

Op 10 juli 2015 is de brief over de notitie reikwijdte en detailniveau voor de structuurvisie ondergrond naar de Tweede kamer gestuurd.

Iedereen kon zienswijzen op de notitie reikwijdte en detailniveau indienen, de commissie milieueffectrapportage heeft een advies geschreven en er zijn schriftelijke kamervragen over gesteld. In de brief is hier nader op ingegaan.

Lees hier meer over de concept notitie reikwijdte en detailniveau

Platform Participatie

Hoofdmenu