Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

N35 Zwolle - Wijnthmen N35 Zwolle - Wijthmen

Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep instellen tegen het gewijzigd tracébesluit van 15 juni 2016 tot en met 27 juli 2016.

Gebruik van suppletiezand Winning van zand Noordzee 2018-2027

Dit project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze op het voornemen milieueffectrapportage indienen van 3 juni tot en met 8 augustus 2016.

Zeeschip vaart op de Westerschelde Internetconsultatie wijziging scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht

U kunt reageren op de wijziging van de scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering van de loodsplicht tot en met 1 september 2016.

Minister test zelfrijdende auto Internetconsultatie wijziging van de WvW1994 ivm experimenten met zelfrijdende auto’s

U kunt reageren op de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met experimenten met zelfrijdende auto’s tot en met 1 september 2016.

Natuur in de stad Internetconsultatie: wijziging besluit ruimtelijke ordening ladder duurzame verstedelijking

U kunt reageren op de wijziging van het besluit ruimtelijke ordening ladder duurzame verstedelijking tot en met 16 september 2016.

Stand van zaken windenergie op zee

Op 1 juli 2016 heeft de ministerraad een besluit genomen over de aanwijzing van twee nieuwe gebieden voor de bouw van windparken op zee binnen de 12-mijlszone. In verband met de zomervakantie wordt de zienswijzeprocedure uitgesteld tot 19 augustus 2016.

Brief participanten Rotterdam The Hague Airport beschikbaar

Van 25 april tot en met 23 mei 2014 lagen het voornemen tot de aanvraag van het luchthavenbesluit en de Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage.

Er is een brief door het ministerie gestuurd over de laatste stand van zaken van het luchthavenbesluit naar participanten die een zienswijze hebben ingediend op het voornemen.

Platform Participatie

Hoofdmenu