Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

sfeerbeeld A27/A1 Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep instellen tegen het trac├ębesluit van 12 september tot en met 23 oktober 2014.

IJsselmeer Nationaal Waterplan (NWP)

Dien uw zienswijze in op het ontwerpplan en het milieueffectrapport tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan 2009-2015 (toevoegen deltabeslissingen), van 17 september tm 28 oktober 2014.

zwembad Zwembaden en badinrichtingen: wijziging voorschriften

Reageer op de wijziging van de voorschriften voor zwembaden en andere badinrichtingen van 18 september tot en met 31 oktober 2014.

Op afstand bestuurde luchtvaartuigen Op afstand bestuurde luchtvaartuigen

U kunt reageren op de conceptregeling over de vaststelling van regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen van 24 oktober tot en met 11 november 2014.

A9/A10/A1/A6 Extra rijstrook A10 in gebruik A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam - Almere: weguitbreiding

Het project bevindt zich in fase 6. U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen het trac├ębesluit 2014, van 2 oktober tot en met 12 november 2014.

Nota van Antwoord Nationaal Waterplan 2016-2021

Van 3 juni tot en met 30 juni 2014 lag het voornemen tot het opstellen van het Nationaal Waterplan 2016-2021 ter inzage. 

In totaal hebben 10 verschillende partijen een zienswijze ingediend. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de reacties geanalyseerd en beantwoord. 

Ook is er een samenvatting van de zienswijzen beschikbaar.

Download de Nota van Antwoord en de samenvatting van de zienswijzen

Platform Participatie

Hoofdmenu