Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Pedelec Internetconsultatie: reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ivm het vaststellen van regels speed-pedelec

U kunt reageren op reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels speed-pedelec tot en met 1 december 2015.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Verhoging van de maximumsnelheid op delen van autosnelwegen in beheer van het Rijk

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit van 10 november tot en met 21 december 2015.

ViA15 A12/A15: ViA15

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken en de maatregelen uit bijlage 1 en 2 van de aanvullende bestuursovereenkomst (d ...

A2 Het Vonderen - Kerensheide A2 Het Vonderen - Kerensheide

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijzen indienen op het voornemen van 13 november tot en met 24 december 2015.

Vliegtuigen op Schiphol - fotograaf: Paul van Soest Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging

Het besluit tot wijziging van het luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met wijziging van het beperkingengebied en de regels met het oog op de vliegveiligheid is met ingang van 4 november 2015 ...

Hogesnelheidslijn - Zuid

Het ministerie Infrastructuur en Milieu en ProRail organiseerden in overleg met de betrokken gemeenten bijeenkomsten over aanvullende geluidmaatregelen voor omwonenden van de Hogesnelheidslijn-Zuid.

De betrokkenheid bij het onderwerp was groot en dit heeft geleid tot veel bruikbare inzichten en suggesties.

Lees meer over de bijeenkomsten Hogesnelheidslijn-Zuid

Platform Participatie

Hoofdmenu