Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Zuidasdok Zuidasdok

Dit project bevindt zich in fase 4. U kunt uw zienswijze op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport indienen van 12 maart tot en met 22 april 2015.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur A9/A12: Verhoging maximum snelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze op het ontwerpverkeersbesluit in van 10 april tot en met 22 mei 2015.

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen: wegaanpassing

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt in beroep gaan tegen het tracébesluit van 16 april tot en met 27 mei 2015.

Lek bij Everdingen Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerpplan en plan milieueffectrapport van 23 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

IJsselmeer Nationaal Waterplan (NWP)

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 en het milieueffectrapport van 23 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

Lelystad Airport: uitbreiding luchthaven

Het Luchthavenbesluit Lelystad is op 1 april 2015 in werking getreden. Beroep tegen dit besluit is niet mogelijk.

De Nederlandse luchtvaart groeit en het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de groei van Lelystad Airport met 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar mogelijk maken.

Naar het Luchthavenbesluit Lelystad

Platform Participatie

Hoofdmenu