Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

N50 Ens - Emmeloord N50 Ens - Emmeloord: wegaanpassing

Het project bevindt zich in Fase 2. U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen het tracébesluit van 18 juli tot en met 28 augustus 2014.

Inhaalverbod Vrachtverkeer Inhaalverbod vrachtverkeer - actualisatie 2014

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen bij de rechtbank in het rechtsgebied waar u woont van 18 juli tot en met 28 augustus 2014.

Vliegtuigen op Schiphol - fotograaf: Paul van Soest Besluit burgerluchthavens: wijziging

U kunt van 5 augustus tot en met 1 september 2014 reageren op het ontwerpbesluit burgerluchthavens.

A7 A8 wegdeel waar spitsstrook wordt aangelegd A7/A8 Purmerend-Zuid - Oostzaan: aanleg spitsstroken

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport van 29 juli tot en met 8 september 2014.

Water Drinkwaterkwaliteit in Europa: enquête

Vul de vragenlijst in van de Europese Unie over drinkwater. U kunt de vragenlijst invullen van 23 juni tot en met 23 september 2014.

Denk mee

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu