Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur A9/A12: Verhoging maximum snelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze op het ontwerpverkeersbesluit in van 10 april tot en met 22 mei 2015.

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen: wegaanpassing

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt in beroep gaan tegen het tracébesluit van 16 april tot en met 27 mei 2015.

Op afstand bestuurde luchtvaartuigen Op afstand bestuurde luchtvaartuigen

U kunt tot en met 29 mei 2015 reageren op de internetconsultatie regelgeving voor drones (op afstand bestuurde luchtvaartuigen).

Windmolenpak op zee. Fotograaf: Hans Hillewaert Windenergie op zee

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het voornemen rijksstructuurvisie windenergie op zee aanvulling gebied Hollandse Kust of op de onderzoeksvragen in de notitie reikw ...

Wijziging waterwet Wijziging waterwet

U kunt reageren op de wijziging van de waterwet tot en met 4 juni 2015.

A27 Houten - Hooipolder: wegverbreding

Voor het project A27 Houten – Hooipolder is het mogelijk om tijdens het ontwerpproces al mee te denken.

Ideeën, verzoeken of wensen kunnen via een speciale website worden doorgegeven.

Platform Participatie

Hoofdmenu