Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Omgevingsvisie Internetconsultatie wijziging van de regeling bodemkwaliteit en enkele andere ministeriële regelingen

U kunt reageren op de ontwerp wijzigingsregeling bodemkwaliteit tot en met 26 juni 2016.

Auto in het verkeer Internetconsultatie wijziging van de WvW1994 i.v.m de invoering van 2toDrive

U kunt reageren op de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van 2toDrive tot en met 3 juli 2016.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Verhoging maximumsnelheid A2 en A12

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 3 juni 2016 tot en met 14 juli 2016.

A27 Houten - Hooipolder, deel van het tracé A27 Houten - Hooipolder: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsplan van 10 juni tot en met 21 juli 2016.

N35 Zwolle - Wijnthmen N35 Zwolle - Wijthmen

Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep instellen tegen het gewijzigd tracébesluit van 15 juni 2016 tot en met 27 juli 2016.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Op 18 mei 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wijzigingsbesluit Besluit algemene regels ruimtelijke ordening vastgesteld. Beroep of bezwaar is niet mogelijk.

Bekijk voor meer informatie over de wijzigingen de projectpagina

Platform Participatie

Hoofdmenu