Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

A7 A8 wegdeel waar spitsstrook wordt aangelegd A7/A8 Purmerend-Zuid - Oostzaan: aanleg spitsstroken

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport van 29 juli tot en met 8 september 2014.

Water Drinkwaterkwaliteit in Europa: enquête

Vul de vragenlijst in van de Europese Unie over drinkwater. U kunt de vragenlijst invullen van 23 juni tot en met 23 september 2014.

Overzichtsfoto Ede-Grijsoord A12 Veenendaal - Ede: verruiming openingstijden spitsstroken

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 2 september tot en met 13 oktober 2014.

Windmolenpak op zee. Fotograaf: Hans Hillewaert Windenergie op zee

Reageer op het conceptbesluit Wijziging Waterbesluit algemene regels windparken op zee van 2 tot en met 30 september 2014.

Denk mee

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu