Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Water Drinkwaterkwaliteit in Europa: enquête

Vul de vragenlijst in van de Europese Unie over drinkwater. U kunt de vragenlijst invullen van 23 juni tot en met 23 september 2014.

Windmolenpak op zee. Fotograaf: Hans Hillewaert Windenergie op zee

Reageer op de conceptwijziging algemene regels windparken op zee: 2 tm 30 sep. -- Dien uw zienswijze in op het voornemen tot wijziging vergunningen windturbineparken Q4-WP en Q4-West: 12 sep tm 9 okt. ...

Overzichtsfoto Ede-Grijsoord A12 Veenendaal - Ede: verruiming openingstijden spitsstroken

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 2 september tot en met 13 oktober 2014.

prinses beatrixsluis met 3e kolk - artist impression Prinses Beatrixsluis: aanleg 3e kolk

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen het tracébesluit van 9 september tot en met 20 oktober 2014.

sfeerbeeld A27/A1 Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit van 12 september tot en met 23 oktober 2014.

Ontwerpplan en milieueffectrapport Nationaal Waterplan ter inzage

Het Rijk wil de deltabeslissingen en de bijbehorende gebiedsgerichte voorkeursstrategieën opnemen in het huidige Nationaal Waterplan. Hiervoor is een wijziging van het Nationaal Waterplan 2009-2015 noodzakelijk.

Van 17 september tot en met 28 oktober kunt u hier een zienswijze op indienen.

Platform Participatie

Hoofdmenu