Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen: wegaanpassing

Het project bevindt zich in fase 3. Dien uw zienswijze in op het ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen van 19 juni tot en met 30 juli 2014.

A27 Houten - Hooipolder, deel van het tracé A27 Houten - Hooipolder: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport van 19 juni tot en met 30 juli 2014.

Lelystad Airport Lelystad Airport: uitbreiding luchthaven

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport van 20 juni tot en met 31 juli 2014.

geluid spoor Geluidproductieplafonds hoofdspoorwegen

U kunt beroep instellen tegen twee beslissingen op bezwaar. Wijziging geluidproductieplafonds: 24 juni tm 6 augustus. Tijdelijke ontheffing geluidproductieplafonds op 7 spoortracés: 9 juli tm 19 augu ...

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur A4 Den Haag, ter hoogte van Leidschendam: verhoging maximumsnelheid

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 26 juni tot en met 8 augustus 2014.

Europese Unie houdt enquête over drinkwater

De Europese Unie wil te weten komen wat er volgens de burger moet worden gedaan om het aanbod van goed drinkwater te verbeteren. Daarom heeft de EU een vragenlijst opgesteld. De resultaten van de raadpleging dienen als uitgangspunt voor een besluit over een eventuele herziening van de EU-drinkwaterrichtlijn (98/83/EG).

Platform Participatie

Hoofdmenu