Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

A1 Apeldoorn Azelo Verdieping Nieuwe Waterweg

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op de Notitie reikwijdte en detailniveau van 20 november tot en met 17 december 2014.

beheerplan voordelta Natura 2000 Voordelta 2015-2021

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op het ontwerpbeheerplan van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015.

A12 Woerden-Gouda aanleg spitsstrook A12 Woerden - Gouda: permanente openstelling spitsstrook

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt van 5 december 2014 tot en met 15 januari 2015 in beroep gaan tegen het verkeersbesluit 'Permanente openstelling spitsstrook A12 Woerden - Gouda'.

Vervoerplicht taxichauffeurs Vervoerplicht taxichauffeurs

U kunt van 5 december 2014 tot en met 18 januari 2015 reageren op het wijziging besluit personenvervoer 2000 in verband met een vervoerplicht voor taxichauffeurs.

A1 Apeldoorn Azelo A1 Apeldoorn-Azelo

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op voornemen en de notitie reikwijdte en detailniveau van 12 december tot en met 7 januari 2015.

A28 Zwolle-Zuid A28 Zwolle-Zuid aansluiting Ommen

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op het ontwerpverkeersbesluit A28 Zwolle-Zuid – aansluiting Ommen van 12 december 2014 tot en met 22 januari 2015.

Vaststelling wijziging Nationaal Waterplan 2009-2015

De minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken hebben op 1 december 2014 de tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan 2009-2015 vastgesteld.

Het is niet mogelijk tegen de wijziging in beroep te gaan. U kunt de documenten inzien van 15 december 2014 tot en met 26 januari 2015.

A4/A12/A20/A27/A59: Verhoging maximumsnelheid

Vrijdag 19 december start de terinzagelegging van het verkeersbesluit A4/A12/A20/A27/A59 verhoging maximumsnelheid. Het besluit wordt op 19 december gepubliceerd op onze website.

Platform Participatie

Hoofdmenu