Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

A7 A8 wegdeel waar spitsstrook wordt aangelegd A7/A8 Purmerend-Zuid - Oostzaan: aanleg spitsstroken

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep aantekenen tegen het tracébesluit spitsstroken A7/A8 aansluiting Purmerend-Zuid – Oostzaan van 21 januari tot en met 3 maart 2015.

Een screenshot uit de animatie Structuurisie ondergrond Structuurvisie ondergrond (STRONG)

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op de concept notitie reikwijdte en detailniveau van 10 februari tot en met 23 maart 2015.

Calandbrug Calandbrug

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport (planMER) van 12 februari tot en met 25 maart 2015.

Lek bij Everdingen Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerpplan en plan milieueffectrapport van 23 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

IJsselmeer Nationaal Waterplan (NWP)

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 en het milieueffectrapport van 23 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

Hogesnelheidslijn - Zuid

Het ministerie Infrastructuur en Milieu organiseert samen met ProRail in overleg met de betrokken gemeenten bijeenkomsten over aanvullende geluidmaatregelen voor omwonenden van de HSL-Zuid.

Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de onderzoeken en worden mogelijke geluidreducerende maatregelen gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld raildempers of aangepaste geluidschermen. U kunt vragen stellen en ideeën inbrengen voor andere maatregelen.

Lees meer over de bijeenkomsten Hogesnelheidslijn-Zuid

Platform Participatie

Hoofdmenu