Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Gebruik van suppletiezand Winning van zand Noordzee 2018-2027

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op ontwerpvergunningen, de aanvragen en de milieueffectrapportages van 13 april tot en met 24 mei 2018.

Schiphol IC: Wijziging Besluit slotallocatie

U kunt reageren op de Wijziging Besluit slotallocatie tot en met 30 mei 2018.

Natuur in de stad IC: Wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij

U kunt reageren op de wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij tot en met 30 mei 2018.

Kaderrichtlijn Water 430x220 Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

Welkom

De Rijksoverheid is ge├»nteresseerd in meningen, idee├źn en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu