Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Oosterschelde Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022

U kunt beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit van 16 mei tot en met 26 juni 2018.

A4 Haaglanden N14 A4 Haaglanden-N14

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit van 7 juni tot en met 4 juli 2018.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 7 juni tot en met 19 juli 2018.

Meisje Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep instellen tegen het peilbesluit IJsselmeergebied van 19 juni tot en met 30 juli 2018.

Structuurvisie Ondergrond vastgesteld

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Structuurvisie Ondergrond vastgesteld op 8 juni 2018.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina

Platform Participatie

Hoofdmenu