Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Blankenburgverbinding - standaardfoto project NWO A15/A20 Blankenburgverbinding

Het project bevindt zich in fase 7. U kunt van 12 oktober tot en met 22 november 2017 beroep instellen tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding wijziging 2017.

Meisje Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-peilbesluit en het milieueffectrapport van 3 oktober tot en met 13 november 2017.

Emissie Internetconsultatie: Wijziging regeling handel in emissierechten

U kunt van 9 oktober tot en met 6 november 2017 reageren op de wijziging Regeling handel in emissierechten.

Lelystad Airport Internetconsultatie: Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport

U kunt van 5 oktober tot en met 2 november 2017 reageren op het ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport.

A15 Maasvlakte Vaanplein A15 Maasvlakte - Vaanplein

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein van 22 september tot en met 2 november 2017.

Welkom

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu