Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

A4 vlietland A4 Vlietland - N14: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op het ontwerptracébesluit en beoordelingsbesluit milieueffectrapportage van 11 juli tot en met 21 augustus 2014.

N50 Ens - Emmeloord N50 Ens - Emmeloord: wegaanpassing

Het project bevindt zich in Fase 2. U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen het tracébesluit van 18 juli tot en met 28 augustus 2014.

Inhaalverbod Vrachtverkeer Inhaalverbod vrachtverkeer - actualisatie 2014

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen bij de rechtbank in het rechtsgebied waar u woont van 18 juli tot en met 28 augustus 2014.

Vliegtuigen op Schiphol - fotograaf: Paul van Soest Besluit burgerluchthavens: wijziging

U kunt van 5 augustus tot en met 1 september 2014 reageren op het ontwerpbesluit burgerluchthavens.

A7 A8 wegdeel waar spitsstrook wordt aangelegd A7/A8 Purmerend-Zuid - Oostzaan: aanleg spitsstroken

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport van 29 juli tot en met 8 september 2014.

Europese Unie houdt enquête over drinkwater

De Europese Unie wil te weten komen wat er volgens de burger moet worden gedaan om het aanbod van goed drinkwater te verbeteren. Daarom heeft de EU een vragenlijst opgesteld. De resultaten van de raadpleging dienen als uitgangspunt voor een besluit over een eventuele herziening van de EU-drinkwaterrichtlijn (98/83/EG).

Platform Participatie

Hoofdmenu