Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Zeeschip vaart op de Westerschelde Internetconsultatie: wijziging Regeling veiligheid zeeschepen

U kunt van 11 juli tot en met 22 augustus reageren op de wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen (RVZ).

Antarctica Internetconsultatie: wijziging Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen

U kunt vanaf 19 juli tot en met 30 augustus reageren op de voorgenomen wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Goederentrein Internetconsultatie: routeringsbesluit vervoer gevaarlijke stoffen over spoor

U kunt vanaf 21 juli tot en met 14 september reageren op het routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Verkeerslicht fietspad met groenlicht Internetconsultatie: tijdelijke regeling voertuigen uitfasering Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen

U kunt vanaf 21 juli tot en met 1 september reageren op de tijdelijke regeling voertuigen door de uitfasering van Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen

Omgevingsvisie Internetconsultatie wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie

U kunt reageren op wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie tot en met 18 september 2017.

Zuidasdok Zuidasdok

Het project bevindt in fase 7. U kunt beroep instellen tegen het wijzigingstracébesluit van 16 augustus tot en met 26 september 2017.

Welkom

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu