Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

LPG tankstations Internetconsultatie: verkleinen afstanden LPG-stations

U kunt tot en met 1 februari 2016 reageren op de ontwerpwijziging van de regeling externe veiligheid inrichtingen in verband met het verkleinen van afstanden tot LPG-stations.

Boeteverhoging Internetconsultatie: verhoging boetebedrag bij zwartrijden in openbaar vervoer

U kunt tot en met 1 februari 2016 reageren op de ontwerpwijziging van de regeling verhogen boetebedrag bij zwartrijden in het openbaar vervoer.

Beleidslijn kust Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw reactie indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening tot 18 februari 2016.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Verhoging van de maximumsnelheid op delen van autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt in beroep gaan tegen het verkeersbesluit van 5 februari tot en met 17 maart 2016.

Nota van Antwoord nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

Van 16 juni tot en met 13 juli 2015 lag het voornemen voor het milieueffectrapport nieuw normen- en handhavingsstelsel Schiphol ter inzage. 

In totaal hebben 23 verschillende partijen een zienswijze ingediend. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de reacties geanalyseerd en beantwoord. 

Download de Nota van Antwoord

Platform Participatie

Hoofdmenu