Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

geluid spoor Geluidproductieplafonds hoofdspoorwegen

U kunt beroep instellen tegen twee beslissingen op bezwaar. Wijziging geluidproductieplafonds: 24 juni tm 6 augustus. Tijdelijke ontheffing geluidproductieplafonds op 7 spoortracés: 9 juli tm 19 augu ...

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur A4 Den Haag, ter hoogte van Leidschendam: verhoging maximumsnelheid

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 26 juni tot en met 8 augustus 2014.

A2 Den Bosch - Eindhoven - 6 nieuwe rijstroken tussen Boxtel en Vught A2 's-Hertogenbosch - Eindhoven: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt beroep aantekenen tegen de wijziging op het tracébesluit uit 2011 van 9 juli tot en met 19 augustus.

A4 vlietland A4 Vlietland - N14: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op het ontwerptracébesluit en beoordelingsbesluit milieueffectrapportage van 11 juli tot en met 21 augustus 2014.

N50 Ens - Emmeloord N50 Ens - Emmeloord: wegaanpassing

Het project bevindt zich in Fase 2. U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen het tracébesluit van 18 juli tot en met 28 augustus 2014.

Europese Unie houdt enquête over drinkwater

De Europese Unie wil te weten komen wat er volgens de burger moet worden gedaan om het aanbod van goed drinkwater te verbeteren. Daarom heeft de EU een vragenlijst opgesteld. De resultaten van de raadpleging dienen als uitgangspunt voor een besluit over een eventuele herziening van de EU-drinkwaterrichtlijn (98/83/EG).

Platform Participatie

Hoofdmenu