Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

A15 Maasvlakte Vaanplein A15 Papendrecht – Sliedrecht: wegverbreding

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsplan van 11 januari tot en met 21 februari 2018.

Rijbewijs Internetconsultatie: regeling voor een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen

U kunt reageren op de regeling voor een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen tot en met 25 februari 2018.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit van 8 februari tot en met 21 maart 2018.

Geluidsscherm Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-actieplannen van 9 februari tot en met 22 maart 2018.

Kaderrichtlijn Water 430x220 Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

Militaire luchthaven de Kooy

Van vrijdag 22 december 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 zijn 7 zienswijzen ingediend op het ontwerpluchthavenbesluit en MER Militaire luchthaven De Kooy. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 13 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina

Platform Participatie

Hoofdmenu