Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Windmolenpak op zee. Fotograaf: Hans Hillewaert Windenergie op zee

Reageer op de conceptwijziging algemene regels windparken op zee: 2 tm 30 sep. -- Dien uw zienswijze in op het voornemen tot wijziging vergunningen windturbineparken Q4-WP en Q4-West: 12 sep tm 9 okt. ...

Overzichtsfoto Ede-Grijsoord A12 Veenendaal - Ede: verruiming openingstijden spitsstroken

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 2 september tot en met 13 oktober 2014.

prinses beatrixsluis met 3e kolk - artist impression Prinses Beatrixsluis: aanleg 3e kolk

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen het trac├ębesluit van 9 september tot en met 20 oktober 2014.

sfeerbeeld A27/A1 Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt beroep instellen tegen het trac├ębesluit van 12 september tot en met 23 oktober 2014.

IJsselmeer Nationaal Waterplan (NWP)

Dien uw zienswijze in op het ontwerpplan en het milieueffectrapport tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan 2009-2015 (toevoegen deltabeslissingen), van 17 september tm 28 oktober 2014.

Nota van Antwoord Rotterdam The Hague Airport beschikbaar

Van 25 april tot en met 23 mei 2014 lagen het voornemen tot de aanvraag van het luchthavenbesluit en de Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage.

In totaal zijn 37 zienswijzen binnengekomen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de reacties geanalyseerd en beantwoord.

Platform Participatie

Hoofdmenu