Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Strand ellemeet kinderen en kitesurfer Grevelingen en Volkerak-Zoommeer: rijksstructuurvisie

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op de ontwerprijksstructuurvisie van 21 oktober tot en met 1 december 2014.

A1 Apeldoorn Azelo Verdieping Nieuwe Waterweg

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op de Notitie reikwijdte en detailniveau van 20 november tot en met 17 december 2014.

beheerplan voordelta Natura 2000 Voordelta 2015-2021

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op het ontwerpbeheerplan van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015.

Hoe moet Nederland er in de toekomst uitzien

Om Nederland bereikbaar, leefbaar en veilig te houden, moeten we slim omgaan met de beschikbare ruimte. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat de invulling van de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies. 

Zo sluit het beleid zo dicht mogelijk aan bij regionale wensen en behoeften. 2015 is het Jaar van de Ruimte. Dan gaan we met elkaar het gesprek aan over hoe Nederland er in de toekomst uit moet zien.

Platform Participatie

Hoofdmenu