Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Beleidslijn kust Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw reactie indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening tot 18 februari 2016.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Verhoging van de maximumsnelheid op delen van autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt in beroep gaan tegen het verkeersbesluit van 5 februari tot en met 17 maart 2016.

Landbouw en bosbouwtrekkers Internetconsultatie: ontwerpwijzigingsbesluit diverse reglementen ivm het kenteken van landbouw- en bosbouwtrekkers

U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsbesluit diverse reglementen in verband met het kenteken van landbouw- en bosbouwtrekkers tot en met 15 maart 2016

APK richtlijnen Internetconsultatie: Wijziging Besluit voertuigen in verband met implementatie APK-richtlijn

U kunt reageren op Wijziging Besluit voertuigen in verband met implementatie APK-richtlijn tot en met 15 maart 2016.

Afsluitdijk Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt in beroep gaan tegen het rijksinpassingsplan van 9 februari tot en met 22 maart 2016.

Nota van Antwoord Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Van 9 september tot en met 7 oktober 2015 lag het voornemen om een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied op te stellen en de notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage. 

In totaal hebben 66 verschillende partijen een zienswijze ingediend. Rijkswaterstaat heeft de reacties geanalyseerd en beantwoord. 

Download de Nota van Antwoord

Platform Participatie

Hoofdmenu