Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Zuidasdok Zuidasdok

Dit project bevindt zich in fase 4. U kunt uw zienswijze op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport indienen van 12 maart tot en met 22 april 2015.

Lek bij Everdingen Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerpplan en plan milieueffectrapport van 23 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

IJsselmeer Nationaal Waterplan (NWP)

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 en het milieueffectrapport van 23 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

Hogesnelheidslijn - Zuid

Het ministerie Infrastructuur en Milieu organiseert samen met ProRail in overleg met de betrokken gemeenten bijeenkomsten over aanvullende geluidmaatregelen voor omwonenden van de HSL-Zuid.

Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de onderzoeken en worden mogelijke geluidreducerende maatregelen gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld raildempers of aangepaste geluidschermen. U kunt vragen stellen en ideeën inbrengen voor andere maatregelen.

Lees meer over de bijeenkomsten Hogesnelheidslijn-Zuid

Platform Participatie

Hoofdmenu