Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

N35 Zwolle - Wijnthmen N35 Zwolle - Wijthmen

Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep instellen tegen het gewijzigd tracébesluit van 15 juni 2016 tot en met 27 juli 2016.

Gebruik van suppletiezand Winning van zand Noordzee 2018-2027

Dit project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze op het voornemen milieueffectrapportage indienen van 3 juni tot en met 8 augustus 2016.

Zeeschip vaart op de Westerschelde Internetconsultatie wijziging scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht

U kunt reageren op de wijziging van de scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering van de loodsplicht tot en met 1 september 2016.

Minister test zelfrijdende auto Internetconsultatie wijziging van de WvW1994 ivm experimenten met zelfrijdende auto’s

U kunt reageren op de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met experimenten met zelfrijdende auto’s tot en met 1 september 2016.

Natuur in de stad Internetconsultatie: wijziging besluit ruimtelijke ordening ladder duurzame verstedelijking

U kunt reageren op de wijziging van het besluit ruimtelijke ordening ladder duurzame verstedelijking tot en met 16 september 2016.

Stand van zaken windenergie op zee

Op 1 juli 2016 heeft de ministerraad een besluit genomen over de aanwijzing van twee nieuwe gebieden voor de bouw van windparken op zee binnen de 12-mijlszone. In verband met de zomervakantie wordt de zienswijzeprocedure uitgesteld tot 19 augustus 2016.

Platform Participatie

Hoofdmenu