Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen: wegaanpassing

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt in beroep gaan tegen het tracébesluit van 16 april tot en met 27 mei 2015.

Op afstand bestuurde luchtvaartuigen Op afstand bestuurde luchtvaartuigen

U kunt tot en met 29 mei 2015 reageren op de internetconsultatie regelgeving voor drones (op afstand bestuurde luchtvaartuigen).

Windmolenpak op zee. Fotograaf: Hans Hillewaert Windenergie op zee

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het voornemen rijksstructuurvisie windenergie op zee aanvulling gebied Hollandse Kust of op de onderzoeksvragen in de notitie reikw ...

Wijziging waterwet Wijziging Waterwet

U kunt reageren op de wijziging van de Waterwet tot en met 4 juni 2015.

A27 Houten - Hooipolder: wegverbreding

Voor het project A27 Houten – Hooipolder is het mogelijk om tijdens het ontwerpproces al mee te denken.

Ideeën, verzoeken of wensen kunnen via een speciale website worden doorgegeven.

Platform Participatie

Hoofdmenu