Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Op afstand bestuurde luchtvaartuigen Op afstand bestuurde luchtvaartuigen

U kunt tot en met 29 mei 2015 reageren op de internetconsultatie regelgeving voor drones (op afstand bestuurde luchtvaartuigen).

Windmolenpak op zee. Fotograaf: Hans Hillewaert Windenergie op zee

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen op het voornemen rijksstructuurvisie windenergie op zee aanvulling gebied Hollandse Kust of op de onderzoeksvragen in de notitie reikw ...

Wijziging waterwet Wijziging Waterwet

U kunt reageren op de wijziging van de Waterwet tot en met 4 juni 2015.

IJsselmeer Nationaal Waterplan (NWP)

Het project bevindt zich in fase 2. Dien uw zienswijze in op het ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 en het milieueffectrapport van 23 december 2014 tot en met 22 juni 2015.

Hogesnelheidslijn - Zuid

Het ministerie Infrastructuur en Milieu en ProRail organiseerden in overleg met de betrokken gemeenten bijeenkomsten over aanvullende geluidmaatregelen voor omwonenden van de HSL-Zuid.

De betrokkenheid bij het onderwerp was groot en dit heeft geleid tot veel bruikbare inzichten en suggesties.

Lees meer over de bijeenkomsten Hogesnelheidslijn-Zuid

Platform Participatie

Hoofdmenu