Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit van 8 februari tot en met 21 maart 2018.

Geluidsscherm Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-actieplannen van 9 februari tot en met 22 maart 2018.

Voordelta 430x220 IC: Status wijziging Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

U kunt reageren op de status wijziging consultatie Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten tot en met 22 maart 2018

Oude luchtvaartuigen DC3 IC: wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van SACN tot publiekrechtelijk zbo

U kunt reageren op de wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan tot en met 26 maart 2018.

Uitzicht aan zee Actualisatie Mariene Strategie deel 1

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp van 2 maart tot en met 12 april 2018.

Maximum aantal nachtvluchten op luchthaven Schiphol

De website is donderdag 15 februari 2018 gedurende een korte periode niet bereikbaar geweest voor het indienen van een zienswijze. Diegenen die hierdoor gedupeerd zijn, verzoeken wij vriendelijk om contact op te nemen met de directie Participatie, telefoonnummer 0707 456 8999 of een e-mail te sturen naar info@platformparticipatie.nl. Wij verzoeken u daarbij aan te geven waarom het indienen van uw zienswijze is mislukt, zodat wij u alsnog in de gelegenheid kunnen stellen uw zienswijze in te dienen.

Meer informatie over het project kunt u hier vinden.

Platform Participatie

Hoofdmenu