Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Afsluitdijk Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 6. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017 van 9 november tot en met 20 december 2017.

Coentunnels Suppletie Roggenplaat

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt van 9 november tot en met 20 december 2017 beroep aantekenen tegen de definitieve besluiten voor de Suppletie Roggenplaat.

Schiphol Schiphol: tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten

Het project bevindt zich in fase 2. De tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol is vastgesteld.

Vliegtuigen op Schiphol - fotograaf: Paul van Soest Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging

Het project bevindt zich in fase 5. Het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van regels voor externe veiligheid en geluidbelasting (2017) is vastgesteld.

Sneltrein Groningen-Leeuwarden Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt van 29 november 2017 tot en met 9 januari 2018 beroep instellen tegen het tracébesluit extra sneltrein Groningen – Leeuwarden.

Welkom

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu