Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Omgevingsvisie Internetconsultatie wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie

U kunt reageren op wijziging van de regeling bodemkwaliteit in verband met periodieke actualisatie tot en met 18 september 2017.

Zuidasdok Zuidasdok

Het project bevindt in fase 7. U kunt beroep instellen tegen het wijzigingstracébesluit van 16 augustus tot en met 26 september 2017.

Spooromgeving Geldermalsen Internetconsultatie: wijziging Wet milieubeheer maximaal budget meerjarenprogramma geluidsanering

U kunt van 21 augustus tot en met 18 september reageren op de wijziging van de Wet milieubeheer.

Luchthaven Groningen Airport Eelde Groningen Airport Eelde Luchthavenbesluit

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt van 7 september tot en met 5 oktober 2017 een zienswijze indienen op het voornemen van Groningen Airport Eelde om een luchthavenbesluit aan te vragen en op d ...

Vlag Bonaire Internetconsultatie: Wet kadaster BES-eilanden

U kunt van 7 september tot en met 5 oktober reageren op het wetvoorstel voor de Wet kadaster BES-eilanden.

A2 Het Vonderen - Kerensheide A2 Wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport van 8 september tot en met 19 oktober 2017.

A7/N7 zuidelijke ringweg bij Groningen A7/N7 zuidelijke ringweg Groningen

Het project bevindt zich in fase 7. U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit wijziging 2017 van 14 september tot en met 25 oktober 2017.

A58 InnovA58

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen tot het opstellen van twee milieueffectrapportages van 15 september tot en met 12 oktober 2017.

Welkom

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving en zoekt de samenwerking met zoveel mogelijk andere partijen op.

Op dit platform vindt u informatie over projecten waarbij u kunt participeren, nu of in de toekomst. Het platform wordt in de komende periode verder gevuld.

Platform Participatie

Hoofdmenu