Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Meisje Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt uw zienswijze indienen van 9 september tot en met 7 oktober 2015.

Vliegtuigen op Schiphol - fotograaf: Paul van Soest Schiphol: vervroegen nachtprocedures

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt uw zienswijze indienen op de ontwerpwijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol van 24 september tot en met 22 oktober 2015.

Inhaalverbod Vrachtverkeer Inhaalverbod voor vrachtwagens voor spitsstroken rechts

Het project bevindt zich in fase 1. Dien uw zienswijze in op het ontwerpverkeersbesluit van 24 september 2015 tot en met 5 november 2015.

A16 Rotterdam A16: nieuwe rijksweg Rotterdam

Het project bevindt zich in fase 3. U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerptrac├ębesluit van 25 september tot en met 5 november 2015.

Rozenburgse sluis Calandbrug

Het project bevindt zich in fase 3. De structuurvisie en de nota van antwoord liggen ter inzage van 30 september tot en met 27 oktober 2015. Op de documenten is geen inspraak mogelijk.

Hogesnelheidslijn - Zuid

Het ministerie Infrastructuur en Milieu en ProRail organiseerden in overleg met de betrokken gemeenten bijeenkomsten over aanvullende geluidmaatregelen voor omwonenden van de Hogesnelheidslijn-Zuid.

De betrokkenheid bij het onderwerp was groot en dit heeft geleid tot veel bruikbare inzichten en suggesties.

Lees meer over de bijeenkomsten Hogesnelheidslijn-Zuid

Platform Participatie

Hoofdmenu