Platform Participatie - Homepage

Uw mening telt

Oosterschelde Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022

U kunt beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit van 16 mei tot en met 26 juni 2018.

Kaderrichtlijn Water 430x220 Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

Wolk Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

Het project bevindt zich in fase concept-kabinetsbesluit. Indien u eerder een zienswijze over het concept-kabinetsbesluit heeft ingediend, kunt een aanvullende zienswijze indienen op het TNO rapport v ...

A4 Haaglanden N14 A4 Haaglanden-N14

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit van 7 juni tot en met 4 juli 2018.

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt beroep instellen tegen het verkeersbesluit van 7 juni tot en met 19 juli 2018.

Structuurvisie Ondergrond vastgesteld

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Structuurvisie Ondergrond vastgesteld op 8 juni 2018.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina

Platform Participatie

Hoofdmenu