1. Home
 2.   Projecten
 3. Alle projecten

Alle projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven. 

 1. A4 Vlietland - N14: wegverbreding19-07-2018

  Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het saneringsplan.

 2. A4/A44 Rijnlandroute19-07-2018

  Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt niet meer in beroep gaan tegen de tracébesluiten.

 3. Internetconsultatie: Gebruiksvergoeding spoor19-07-2018

  U kunt niet meer reageren op het conceptbesluit gebruiksvergoeding spoor.

 4. A6/A7 Knooppunt Joure19-07-2018

  Fase 5 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen het tracébesluit (wijziging 2015).

 5. A1 Apeldoorn-Azelo19-07-2018

  Het project bevindt zich in Fase 3. U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en saneringsbesluit A1 Lochem – Azelo van donderdag 28 juni tot...

 6. Verdieping Nieuwe Waterweg19-07-2018

  Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen tegen het definitieve besluit.

 7. Corridor Amsterdam - Hoorn19-07-2018

  Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport.

 8. Suppletie Roggenplaat19-07-2018

  Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen de definitieve besluiten voor de Suppletie Roggenplaat.

 9. Windenergie op zee19-07-2018

  Dit project bevindt zich in fase 3. Het kabinet heeft de rijksstructuurvisie windenergie op zee aanvulling gebied Hollandse Kust op 7 december 2016 vastgesteld. Tegen...

 10. Windenergie op land: structuurvisie19-07-2018

  Op 28 maart 2014 is de structuurvisie Windenergie op land vastgesteld. Het is niet mogelijk beroep aan te tekenen tegen de vaststelling van de structuurvisie.

Platform Participatie

Hoofdmenu