1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A1 Apeldoorn-Azelo

A1 Apeldoorn-Azelo

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en het ontwerpsaneringsbesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport

Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit

Fase 3Beroep aantekenen tekenen tracébesluit

De minister van Infrastructuur en Milieu wil samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de Cleantech regio (De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) en Regio Twente de weg bij de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Azelo aanpassen. De aanpassing van de weg verbetert de doorstroming op dit traject en de bereikbaarheid van de regio.

A1 Apeldoorn Azelo

Voornemen

De A1 is een drukke (inter)nationale transportas en vormt een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland: de Randstad, de Cleantech Regio, Twente en het Noord- en Oost-Europese achterland. Samen met onze regiopartners:

  • verbreden we de weg voor een goede doorstroming en een betere bereikbaarheid. Dit geeft een economische impuls voor de regio.
  • benutten we de gelegenheid om in dit gebied de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren.

649 zienswijzen op het ontwerptracébesluit

Van 30 juni tot en met 10 augustus 2017 zijn 649 zienswijzen ingediend op het ontwerptracébesluit. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 797 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet . Een groot deel van de zienswijzen (541) kwam van inwoners van de gemeente Bathmen.

Planning

WanneerWat
Voorjaar 2018
Tracébesluit (TB) ter inzage (beroepsmogelijkheid)
Nota van Antwoord (bijlage bij TB)  
2018-2020 en 2024-2028
Uitvoering van werkzaamheden

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu