1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A1 Apeldoorn-Azelo

A1 Apeldoorn-Azelo

Het project bevindt zich in Fase 3. U kunt beroep instellen tegen het tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en saneringsbesluit A1 Lochem – Azelo van donderdag 28 juni tot en met woensdag 8 augustus 2018.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 3Beroep aantekenen tekenen tracébesluit

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de Cleantech regio (De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) en Regio Twente de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Azelo aanpassen. De aanpassing van de weg verbetert de doorstroming op dit traject en de bereikbaarheid van de regio.

A1 Apeldoorn Azelo

Tracébesluit (TB) en Saneringsbesluit (SB)

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu het TB en SB vastgesteld met daarbij een Nota van Antwoord (bijlage 7). Deze Nota van Antwoord bevat de reactie op alle ingediende zienswijzen. In Bijlage 9 ‘Wijzigingen’ bij het TB staat een compleet overzicht van alle wijzigingen tussen OTB en TB. Het TB beschrijft in detail de maatregelen aan de A1 tussen Apeldoorn en Azelo en de inpassing van het tracé (de weg) en compenserende maatregelen voor onder andere geluid, natuur en water. Het SB heeft betrekking op de weggedeelten waar de sanering (geluidmaatregelen voor woningen waarvan de geluidsbelasting nu al te hoog is) niet in combinatie met de geluidmaatregelen van het tracébesluit kan plaatsvinden.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert 2 informatiebijeenkomsten om de plannen voor de A1 verder toe te lichten en waar bewoners en andere belanghebbenden hun vragen kunnen stellen – over de beantwoording van hun zienswijzen en over de wijzigingen tussen OTB en TB waaronder de aanvullende geluidsmaatregelen. Op de informatiebijeenkomsten zijn deskundigen van Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

DatumDonderdag 5 juli 2018
Tijd17.00 - 21.00 uur
LocatieGemeentehuis Voorst, H.W. Iordensweg 17, Twello
DatumMaandag 9 juli 2018
Tijd17.00 - 21.00 uur
Locatie‘t Hof van Colmschate, Holterweg 104, Colmschate

U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopbijeenkomsten.

Planning

WanneerWat
28 juni tot en met woensdag 8 augustus 2018Beroep instellen op het tracébesluit en saneringsbesluit
2018-2020 en 2024-2028Uitvoering van werkzaamheden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat (let op: link opent in nieuw venster).

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu