1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A27/A12 Ring Utrecht

A27/A12 Ring Utrecht

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op startnotitie
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 3Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit

De ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. Veel mensen maken dagelijks gebruik van de weg om hun bestemming te bereiken. Op de A12 aan de zuidkant en de A27 ten oosten van Utrecht staan elke dag files. Tegelijk is de ring een belasting voor de mensen die in de omgeving van de weg wonen, werken en recreëren. Zonder maatregelen zal de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van de omgeving in de toekomst afnemen.

A27/A12 Ring Utrecht

Dubbele doelstelling

De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren, en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren.

Tracébesluit

Op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit zijn diverse wijzigingen (optimalisaties) uitgevoerd. Het tracébesluit beschrijft in detail de maatregelen aan de A27 en de A12 en het eerste deel van de A28 bij Utrecht, de inpassing van het tracé (de weg) en de compenserende maatregelen voor onder andere geluid, natuur en water.

Planning

Wanneer
Wat
20 januari tot en met 2 maart 2017Beroep instellen tegen tracébesluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project kunt u ook vinden op de website ik ga verder of u kunt mailen naar ring.utrecht@rws.nl (let op: links openen in nieuw venster).

Voor vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu