1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   A27/A12 Ring Utrecht
 6.   Tracebesluit
 7. Tracébesluit

A27/A12 Ring UtrechtTracébesluit

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

In het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is het volgende vastgesteld:

 • A27 noord en zuid: uitbreiding met 1 rijstrook aan weerszijde
 • A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd: systeem met gescheiden rijbanen (ontweven)
 • Vernieuwd en verkeersveiliger knooppunt Rijnsweerd
 • A12 extra rijstrook op de parallelrijbanen
 • De bak waar de A27 in ligt bij Amelisweerd wordt verbreed en overkapt (Groene Verbinding).
 • Vrije ambulancestroken bij de aansluiting A28 de Uithof.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

De belangrijkste wijzigingen zijn onder andere:

 • Uitvoering veiligheidscherm met akoestische werking bij Amelisweerd en bij Oostbroekselaan 
 • Extra geluidscherm ter hoogte van het Zwarte Woud in Lunetten 
 • Aanpassen groen- en waterstructuur rond aansluiting De Uithof 
 • Verplaatsen en bundelen van diverse  watercompensatiemaatregelen naar een nieuw te realiseren nevengeul en naar enkele percelen met natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Rijn 
 • Extra maatregelen voor fauna 
 • Verbeterde lokale inpassingsmaatregelen 
 • Verandering van aantal en de omvang van de werkterreinen 
 • In de Nota van Wijziging bij het tracébesluit zijn alle doorgevoerde wijzigingen opgenomen.

Relevante documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu