1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg
  6.   Gewijzigd tracébesluit
  7. Besluit tot wijziging van het tracébesluit

A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-SpakenburgBesluit tot wijziging van het tracébesluit

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het gewijzigde tracébesluit.

Het tracébesluit beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen aan de A27 tussen aansluiting Utrecht Noord en Knooppunt Eemnes en aan de A1 tussen Knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Daarnaast geeft het tracébesluit aan welke maatregelen worden getroffen op onder andere het gebied van geluid en natuur en wat het effect daarvan is. Het tracébesluit lag van 11 september tot en met 23 oktober 2014 ter inzage.

Op 10 juni 2015 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan met betrekking tot het tracébesluit. De tussenuitspraak is te vinden op de website van de Raad van State. Ten aanzien van twee beroepen heeft de rechter aan de minister een nadere motivering gevraagd. Het betreft de volgende twee onderwerpen en locaties.

  • Het geluidsscherm Hollandsche Rading westzijde wordt uitgevoerd in absorberend materiaal. Dit was echter niet vastgelegd in het tracébesluit
  • De reflectie van het transparante deel van het geluidsscherm Groenekan westzijde langs de verzorgingsplaats was niet voldoende beschreven in het tracébesluit.

In het besluit tot wijziging van het tracébesluit wordt het tracébesluit op genoemde punten hersteld en nader gemotiveerd. U kunt nu alleen tegen deze punten in beroep gaan. Voor het overige blijft het bepaalde in het tracébesluit A27/A1 aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg onverminderd van kracht. Hiertegen kan geen beroep meer worden ingesteld.

Platform Participatie

Hoofdmenu