1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg
 6. Tracébesluit

A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-SpakenburgTracébesluit

Deze fase is afgerond. U kunt niet meer in beroep gaan tegen het tracébesluit. Het tracébesluit lag van 12 september tot en met 23 oktober 2014 ter inzage.

In het tracébesluit A27/A1 aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg is het volgende vastgesteld:

 • Verbreden A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes (van 2 naar 3 rijstroken) in beide richtingen
 • Een extra spitsstrook (vierde rijstrook) tussen Utrecht-Noord en Bilthoven
 • Aanpassing van de aansluitingen Bilthoven en Hilversum op de A27
 • Verbreden van de verbindingsboog (van 1 naar 2 rijstroken) van de A27 in knooppunt Eemnes uit de richting Utrecht naar de A1 richting Amersfoort
 • Verbreden van de A1 tussen knooppunten Eemnes en Bunschoten-Spakenburg (van 2 naar 4 rijstroken) in beide richtingen

Let op! Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend, kunnen een beroepschrift indienen. Dit geldt ook voor belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend.

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

De belangrijkste wijzigingen zijn onder andere:

 • Vernieuwen van de geluidsmaatregelen aan de hand van de uitkomsten van het nieuwe akoestisch onderzoek
 • Correctie van fouten in tabellen
 • Actualisatie van diverse maatregelen
 • Toevoeging van de toepasbaarheid van de Crisis- en herstelwet

Relevante documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu