1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A67 Leenderheide - Zaarderheiken

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen om een structuurvisie op te stellen in het kader van de MIRT-verkenning A67 Leenderheide - Zaarderheiken van 5 januari tot en met 1 februari 2018.

Fase 1Zienswijze indienen op voornemen structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 2Zienswijze indienen op de ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Fase 3Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 4Zienswijze indienen op het voornemen milieueffectrapport A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Fase 5Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit A67 Leenderheide – Zaarderheiken
Fase 6Beroep indienen op het tracébesluit A67 Leenderheide – Zaarderheiken

Op 12 oktober 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken ondertekend. De doelstelling voor de MIRT-verkenning A67 is te komen tot een pakket aan maatregelen dat de knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid aanpakt.

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Voornemen

Het voornemen van de minister is om een structuurvisie op te stellen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken, met daarin de voorkeursoplossing om de problematiek op de A67 aan te pakken. Voor deze structuurvisie worden de milieueffecten van de drie alternatieven onderzocht en vastgelegd in een milieueffectrapport (planMER). De notitie reikwijdte en detailniveau geeft aan op welke wijze de effecten van de alternatieven worden onderzocht om de keuze voor een voorkeursalternatief mogelijk te maken.

De notitie reikwijdte en detailniveau, die nu ter inzage ligt, beschrijft:

  • hoe de drie alternatieven tot stand zijn gekomen;
  • waaruit de drie alternatieven bestaan;
  • hoe de drie alternatieven nader uitgewerkt worden;
  • hoe de effecten van de drie alternatieven in beeld worden gebracht.

Informatiebijeenkomsten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert twee informatiebijeenkomsten waar u uw zienswijze op het voornemen mondeling kunt geven. Tevens kunt u uw vragen over het voornemen en de bijbehorende effectenonderzoeken stellen en informatie over de Verkenning verkrijgen. Hieronder vindt u meer informatie over deze bijeenkomsten.

Datum:Maandag 15 januari 2018
Tijd:U kunt tussen 19:00 uur en 21:00 uur binnenlopen
Locatie:NH Hotel Geldrop, Bogardeind 219, Geldrop
Wel of niet aanmelden?Niet nodig. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.
Datum:Donderdag 18 januari 2018
Tijd:U kunt tussen 19:00 uur en 21:00 uur binnenlopen
Locatie:De Turfhoeve, Midden Peelweg 1, Sevenum
Wel of niet aanmelden?Niet nodig. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.

Planning

WanneerWat
5 januari tm 1 februari 2018Zienswijze indienen op voornemen op structuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken
Maart 2018Nota van antwoord op het voornemen A67 Leenderheide – Zaarderheiken
4e kwartaal 2018Zienswijze indienen op het ontwerpstructuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
1e kwartaal 2019Vaststellen structuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Voor meer informatie over de MIRT-verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op https://mirta67leenderheidezaarderheiken.nl/.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook een e-mail sturen naar omgeving@a67participatie.nl.

Platform Participatie

Hoofdmenu