1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Actualisatie Mariene Strategie deel 1

Actualisatie Mariene Strategie deel 1

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op de ontwerp actualisatie Mariene Strategie deel 1
Fase 2Vaststelling actualisatie Mariene Strategie deel 1

Nederland moet in 2018 aan de Europese Commissie rapporteren over de toestand van het milieu in het Nederlandse deel van de Noordzee, de goede milieutoestand die we zouden willen bereiken, de milieudoelen voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en indicatoren om de voortgang richting een gezonde Noordzee en een duurzaam gebruik te meten. Bij elkaar vormt dit deel 1 van de Nederlandse Mariene Strategie. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). 

Uitzicht aan zee

Zienswijzen

Van vrijdag 2 maart tot en met donderdag 12 april 2018 zijn 4 zienswijzen ingediend over de ontwerp actualisatie Mariene Strategie deel 1. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere organisaties ingediend. In totaal hebben 9 organisaties  en personen hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Ontwerp actualisatie Mariene Strategie deel 1

In de ontwerp actualisatie van de Mariene Strategie deel 1 zijn de toestand van het milieu in het Nederlandse deel van de Noordzee, de goede milieutoestand die we zouden willen bereiken, de milieudoelen voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en indicatoren om de voortgang richting een gezonde Noordzee en een duurzaam gebruik te meten opgenomen. Ten opzichte van 2012 zijn er in de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1 geen nieuwe doelen gesteld. Wel zijn de doelen waar mogelijk duidelijker omschreven.

Mariene Strategie 2012-2020 (afgerond)

In 2012 heeft Nederland over deze onderwerpen aan de Europese Commissie gerapporteerd; het betreft nu een actualisatie van die rapportage voor de periode 2018-2024.

Planning

WanneerWat
2018Nota van Antwoord op de ontwerp actualisatie van de Mariene Strategie deel 1
2018Vaststellen actualisatie van de Mariene Strategie deel 1

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor meer achtergrondinformatie over het beleid en de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) kunt u terecht op https://www.noordzeeloket.nl/krm (opent in nieuw venster).

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u het contactformulier op de website van het Noordzeeloket invullen of bellen met de Helpdesk Water via telefoon nummer 088 797 71 02, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu