1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Afsluitdijk

Afsluitdijk

Fase 6 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerprijksinpassingsplan, milieueffectrapport en overige ontwerpbesluiten
Fase 3Afgerond - Beroep aantekenen tegen vaststelling rijksinpassingsplan
Fase 4Afgerond - zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Nb-wetvergunning
Fase 5
Afgerond - Beroep aantekenen tegen het wijzigingsbesluit Nb-wetvergunning
Fase 6
Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan - aanvulling 2017
Fase 7
Beroep aantekenen tegen het vastgestelde rijksinpassingsplan

De Afsluitdijk wordt de komende jaren ingrijpend aangepast: de dijk wordt versterkt en bij de spuisluizen van Den Oever komen grote pompen. Die pompen vragen veel energie. Rijkswaterstaat wil die energie duurzaam opwekken. De Afsluitdijk is dan energieneutraal.

Afsluitdijk

Ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017

Voor het opwekken van duurzame energie rond de Afsluitdijk zijn zonnevelden het meest geschikt. Rijkswaterstaat is een plantraject gestart om de daarvoor benodigde ruimte vast te leggen. Dat gebeurt in het rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017. De gebieden op de beide koppen van de Afsluitdijk, de verkeersknopen van de A7 bij Den Oever en bij Zurich, het knooppunt Breezanddijk en het fietspad over de hele lengte van de dijk komen in aanmerking voor zonnevelden.

In de aanvulling worden ook twee wijzigingen van het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk (2016) vastgelegd over de doorvaartbreedte van de keersluis bij Kornwerderzand en over toegestane oppervlakte voor pompgebouwen bij Den Oever.

Planning

WanneerWat
Begin 2018
Vaststelling rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2017
Begin 2018
Mogelijkheid om in beroep te gaan tegen vastgesteld rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat of op www.deafsluitdijk.nl.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 7.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu