1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022

Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022

U kunt beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit van 16 mei tot en met 26 juni 2018.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015 - 2021
Fase 2Afgerond - Beroep instellen tegen het beheerplan Deltawateren 2016 - 2022
Fase 3Beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit

Het doel van het beheerplan is om diersoorten, zoals vissen, vogels en zeezoogdieren, en hun leefomgeving in de Deltawateren te beschermen en ervoor te zorgen dat die blijven bestaan. Hierbij staat de balans tussen bescherming en activiteiten in het gebied centraal. Hiervoor is het beheerplan voor de periode 2016 - 2022 opgesteld.

Oosterschelde

Wijzigingsbesluit

Het wijzigingsbesluit Natura 2000 deelbeheerplan Westerschelde & Saefthinge is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 26 maart 2018 vastgesteld en bevat onderstaande aanpassing:

  • in bijlage A van het Natura 2000 Deelbeheerplan Westerschelde & Saeftinghe is regulier beheer en onderhoud van kabels en leidingen als vergunningvrije activiteit opgenomen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Meer informatie over het Natura 2000 deltawateren 2016 - 2022 kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat of u kunt bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu