1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit extra sneltrein Groningen – Leeuwarden.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op vaststellen notitie reikwijdte en detailniveau
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 3Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit

De extra sneltrein Groningen – Leeuwarden draagt bij aan een betere bereikbaarheid van Noord-Nederland. Met de komst van de extra sneltrein en het rijden van langere treinen is er voor reizigers meer ruimte in de trein en wordt het gemakkelijker om over te stappen.

Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Tracébesluit

In het tracébesluit extra sneltrein Groningen - Leeuwarden is het volgende vastgesteld:

 • Een spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk; daartoe worden ook overwegen en kunstwerken in dit traject aangepast aan het dubbelspoor.
 • Maatregelen aan alle stations van Leeuwarden tot Groningen, behalve station Groningen. De maatregelen betreffen met name het uitbreiden van de perrons, zodanig dat langere treinen hier kunnen halteren.
 • Het station Leeuwarden Achter de Hoven vervalt en wordt geamoveerd.
 • Het aanpassen van de overweg Schrans te Leeuwarden.
 • Het vervangen van de overweg Rijksstraatweg te Hurdegaryp door een onderdoorgang voor alle verkeerstypen.
 • Het vervangen van de overweg Paterswoldseweg te Groningen door een onderdoorgang voor alle verkeerstypen.
 • Bij diverse overwegen tussen Leeuwarden en Groningen worden maatregelen in de weginfrastructuur en inrichting van de overweg genomen. Verder wordt een aantal (particuliere) overwegen opgeheven.
 • Het aanleggen van een keervoorziening te Zuidhorn met perron voor de pendeltrein van en naar Groningen.
 • Het aanpassen van het opstelterrein tussen de overweg Peizerweg en de brug over het Noord-Willemskanaal van een terrein met meerdere opstelsporen naar een terrein met een opstelspoor.

Maatregelen om snelheidsverhoging tussen Leeuwarden – Feanwâlden van 100 km/u naar 120 dan wel 130 km/u en om tussen Grijpskerk – Hoogkerk van 100 km/u naar 120 km/u mogelijk te maken.

Meer informatie over de verdere procedure kunt u hier vinden.

De documenten van het tracébesluit kunt u hier vinden.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van ProRail (opent in nieuw venster). Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met ProRail afdeling Publiekscontacten, telefoon 0800 – 776 7245 of via http://www.prorail.nl/contact (opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu