1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op vaststellen notitie reikwijdte en detailniveau
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 3Beroep aantekenen tegen tracébesluit

De extra sneltrein Groningen – Leeuwarden draagt bij aan een betere bereikbaarheid van Noord-Nederland. Met de komst van de extra sneltrein en het rijden van langere treinen is er voor reizigers meer ruimte in de trein en wordt het gemakkelijker om over te stappen.

Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

In het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport kunt u alle maatregelen zien die nodig zijn om het rijden van de extra sneltrein en langere treinen mogelijk te maken. Dit zijn infrastructurele maatregelen als:

 • Spoorverdubbeling;
 • Aanpassing van overwegen en omliggende weginfrastructuur;
 • Uitbreiding van perrons;
 • Aanleg van een keervoorziening;
 • Verwijdering van een station en enkele (particuliere) overwegen;
 • Vervanging van twee overwegen door onderdoorgangen voor alle verkeerstypen;
 • Reductie van het aantal opstelsporen;
 • Maatregelen om snelheidsverhoging tussen Leeuwarden – Feanwâlden van 100 km/u naar 130 km/u en om tussen Grijpskerk – Hoogkerk van 100 km/u naar 120 km/u mogelijk te maken.

Tevens kunt u de maatregelen inzien die nodig zijn om negatieve gevolgen van de fysieke aanpassingen voor de omgeving te voorkomen. Een factsheet met alle maatregelen kunt u vinden bij de documenten.

Vervolg

Alle zienswijzen worden zorgvuldig beoordeeld. Op basis hiervan worden mogelijke aanpassingen in het ontwerp aangebracht. De minister stelt daarna een zogenaamd tracébesluit (TB) vast. Als uw zienswijze aanleiding geeft tot wijzigingen, dan ziet u dat terug in het TB. 

Bij het TB zit een nota van antwoord waarin de reacties staan op alle ingediende zienswijzen. Deze nota van antwoord ligt tegelijk met het tracébesluit ter inzage. Op dat moment krijgen indieners van een zienswijze ook per brief een antwoord op hun zienswijze. 

Indieners van een zienswijze op het OTB hebben dan nog een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen het TB bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Die beroepsmogelijkheid staat ook open voor wijzigingen die tussen het OTB en TB zijn doorgevoerd. Meer details daarover leest u rond die tijd in de kennisgeving van het TB.

Planning

WanneerWat
Begin 2018
Beroep aantekenen tegen tracébesluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van ProRail (opent in nieuw venster). Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met ProRail afdeling Publiekscontacten, telefoon 0800 – 776 7245 of via http://www.prorail.nl/contact (opent in nieuw venster).

Platform Participatie

Hoofdmenu