1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden
  6.   Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
  7.   Documenten
  8. Documenten ontwerptracébesluit

Extra sneltrein Groningen-LeeuwardenDocumenten ontwerptracébesluit

Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op deze pagina.

Kennisgeving

Milieueffectrapportage

Ontwerptracébesluit

Water

Geluid

Lucht

Externe Veiligheid

Trillingen

Laag frequent geluid

Bereikbaarheid

Overwegen

Natuur

Bomen

Bodem

Archeologie

Explosieven

Aanvangsbeslissing

Platform Participatie

Hoofdmenu