1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Groningen Airport Eelde Luchthavenbesluit

Groningen Airport Eelde Luchthavenbesluit

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt van 7 september tot en met 5 oktober 2017 een zienswijze indienen op het voornemen van Groningen Airport Eelde om een luchthavenbesluit aan te vragen en op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Fase 1Zienswijze indienen op het voornemen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER
Fase 2Zienswijze indienen op het ontwerpluchthavenbesluit
Fase 3
Vaststellen luchthavenbesluit

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft het voornemen om een aanvraag voor een luchthavenbesluit (LHB) in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aanleiding hiervoor zijn veranderingen in regelgeving en veranderingen in gebruik, exploitatie en ontwikkeling van de luchthaven. Een LHB legt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden. Ook is het besluit nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

Luchthaven Groningen Airport Eelde

Voornemen luchthavenbesluit

In december 2016 hebben de aandeelhouders (de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo) van Groningen Airport Eelde besloten in de verdere ontwikkeling van de luchthaven te investeren ten behoeve van de ontwikkeling van de regio. Het voornemen van de luchthaven is om een besluit aan te vragen dat deze ontwikkeling mogelijk maakt. 

Alle relevante documenten die u nodig heeft om een zienswijze in te dienen vindt u op de pagina Documenten.

Informatiebijeenkomst

Luchthaven Groningen Airport Eelde organiseert een bijeenkomst waarbij bewoners en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over het voornemen van de luchthaven.

WanneerTijdLocatie
Maandag 18 september 2017
van 19:00 tot 22:00 uur
Restaurant Bites & Flights
Groningen Airport Eelde

Tijdens de bijeenkomst geven de medewerkers van de luchthaven antwoord op uw vragen over de inhoud van het voornemen. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en milieu beantwoorden uw vragen over de procedure. Ook is er gelegenheid om mondeling een zienswijze in te dienen.

Planning

WanneerWat
7 september 2017
Terinzagelegging Voornemen tot aanvraag luchthavenbesluit en Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
najaar 2017
Publicatie advies Commissie voor de MER, dat door het ministerie van IenM is gevraagd.
najaar 2017
Publicatie van Nota van Antwoord als reactie op ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de MER.
najaar 2017
Advies ministerie van IenM over reikwijdte en detailniveau.
najaar 2017
Uitvoeren onderzoeken voor aanvraag luchthavenbesluit door luchthaven Groningen Airport Eelde.
december 2017
Aanvraag luchthavenbesluit inclusief aanbieding onderbouwende onderzoeken door luchthaven Groningen Airport Eelde.
medio 2018
Opstellen ontwerpluchthavenbesluit, in voorhang aanbieden van ontwerp aan Eerste en Tweede Kamer, zienswijzen vragen op ontwerp en opgestelde MER en advies vragen aan Commissie voor de MER.
eind 2018/begin 2019
Publicatie luchthavenbesluit en mogelijkheid instellen beroep bij Raad van State.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met telefoonnummer 070-456 6480

Platform Participatie

Hoofdmenu