1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging

Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het wijzigingbesluit van het luchthavenindelingbesluit in verband met wijzigingen van de regels met het oog op externe veiligheid en geluid.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpbesluit, onderdelen luchthavengebied en vliegveiligheid (2013)
Fase 2Afgerond - Vaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van het luchthavengebied (2014)
Fase 3Afgerond - Vaststelling wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van het beperkingengebied en de regels vanwege vliegveiligheid (2015)
Fase 4Afgerond - zienswijze indienen op het wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van de regels met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting (2016)

Nu het wijzigingsbesluit vanwege vliegveiligheid is vastgesteld, wordt het laatste deel van het luchthavenindelingbesluit geactualiseerd, via een wijzigingsbesluit luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van de regels met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting.

Vliegtuigen op Schiphol - fotograaf: Paul van Soest

Ontwerpbesluit

Het luchthavenindelingbesluit is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarin beperkingen worden gesteld aan het gebruik van gronden (gebruiks- en bouwmogelijkheden) vanwege externe veiligheid en geluid in verband met de nabijheid van de luchthaven Schiphol. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft na overleg met Schiphol, KLM, gemeenten en provincies besloten om het luchthavenindelingbesluit te wijzigen.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu