1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging
  6.   Ontwerpbesluit tot wijziging van de regels met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting (2016)
  7. Wijzigingbesluit van het luchthavenindelingbesluit in verband met wijzigingen van de regels met het oog op externe veiligheid en geluid (2016)

Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijzigingWijzigingbesluit van het luchthavenindelingbesluit in verband met wijzigingen van de regels met het oog op externe veiligheid en geluid (2016)

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het wijzigingbesluit van het luchthavenindelingbesluit in verband met wijzigingen van de regels met het oog op externe veiligheid en geluid.

Wijzigingbesluit van de regels met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting

Het luchthavenindelingbesluit is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarin beperkingen worden gesteld aan het gebruik van gronden (gebruiks- en bouwmogelijkheden) vanwege externe veiligheid en geluid in verband met de nabijheid van de luchthaven Schiphol. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft na overleg met  Schiphol, KLM, gemeenten en provincies besloten om het luchthavenindelingbesluit te wijzigen:

  • Ten eerste wordt een afwegingsgebied voor externe veiligheid en geluid in het luchthavenindelingbesluit opgenomen (nu bekend als het ‘20Ke-gebied’). In dit gebied mogen gemeenten op basis van een eigen integrale afweging nieuwe woningen bouwen binnen het bestaande stedelijke gebied. Buiten het bestaande stedelijke gebied blijven nieuwe woningbouwlocaties niet toegestaan.
  • Ten tweede worden de ruimtelijke regels over externe veiligheid en geluidhinder verduidelijkt en vereenvoudigd. Met deze wijzigingen krijgen gemeenten meer eigen afwegingsruimte en verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit mede naar aanleiding van knelpunten bij gemeenten in verband met de lokale leefbaarheid. Niet gewijzigd wordt de ligging van de beperkingengebieden.

Vaststellen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu stelt een definitief besluit naar verwachting vanaf voorjaar 2017 vast. Dit doet zij mede op basis van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte reactie.

Documenten

Platform Participatie

Hoofdmenu