1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Maximum aantal nachtvluchten op luchthaven Schiphol

Maximum aantal nachtvluchten op luchthaven Schiphol

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbesluit.

Fase 1Afgerond - zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op luchthaven Schiphol

Het besluit heeft tot doel om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol een maximum aantal van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer vast te leggen.

Schiphol

Zienswijzen

Van vrijdag 19 januari tot en met donderdag 15 februari 2018 zijn 281 zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op Luchthaven Schiphol. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 413 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Ontwerpbesluit

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (NNHS), wordt in de onderhavige wijziging van het LVB een maximum van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer vastgelegd.

De wijziging volgt op de tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol, welke van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 van kracht is en waarin vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten voor de nacht zijn vastgesteld op een zodanig niveau dat deze passen bij 32.000 vliegtuigbewegingen.

Met de onderhavige wijziging van het LVB wordt niet vooruitgelopen op de nog lopende discussie in de omgevingsraad Schiphol (ORS) over het maximum aantal nachtvluchten. Indien op basis van het advies van de ORS door het kabinet besloten wordt om een ander maximumaantal nachtvluchten in te voeren, wordt dit aantal alsnog verlaagd  in de wijziging van het LVB voor het NNHS.

Lees hier meer informatie over het ontwerpbesluit

Planning

WanneerWat
Maart tot en met juni 2018Niet openbare adviesprocedure ontwerp LVB bij de Raad van State
Uiterlijk eind oktober 2018Publicatie LVB in Staatsblad en publicatie advies Raad van State met nader rapport (reactie minister) in Staatscourant
Uiterlijk eind oktober 2018Nota van Antwoord op het ontwerpbesluit LVB

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke informatie over dit project kunt u contact opnemen met de directie Luchtvaart, telefoon 070-456 6480.

Platform Participatie

Hoofdmenu