1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Natura 2000: IJsselmeergebied

Natura 2000: IJsselmeergebied

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerpbeheerplan.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpbeheerplan
Fase 2Beroep indienen op vastgesteld beheerplan

De biodiversiteit loopt wereldwijd sterk terug. Op Europees niveau zijn daarom afspraken gemaakt om bepaalde habitattypen en soorten te beschermen binnen een netwerk van natuurgebieden (Natura 2000 gebieden). De Natura 2000 gebieden zijn aangewezen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Het doel is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van de natuur van gemeenschaps belang in de Europese Unie.

Gooimeer

Ontwerpbeheerplan

In het ontwerpbeheerplan is voor de periode 2016-2021 beschreven welke maatregelen nodig zijn en wie ze moet uitvoeren. De nadruk ligt op maatregelen die verdere achteruitgang van de lokale natuur moeten voorkomen en die zorgen voor behoud van wat nu al goed is. In het ontwerpbeheerplan wordt niet alleen uitgegaan van het belang van de natuur, maar ook van de kwaliteit van het gebied, inclusief de doelen waarvoor mensen het gebied gebruiken. Het gaat erom dat die activiteiten goed op de natuurbelangen worden afgestemd.

Planning

WanneerWat
2017Vaststellen beheerplan IJsselmeergebied

Meer informatie

Indien u vragen heeft over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.

Ook kunt u voor meer informatie kijken op de website van Rijkswaterstaat of emailen.

Platform Participatie

Hoofdmenu