1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-peilbesluit en het milieueffectrapport van 3 oktober tot en met 13 november 2017.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op notitie reikwijdte en detailniveau
Fase 2Zienswijze indienen op ontwerppeilbesluit en milieueffectrapport

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Om dit mogelijk te maken werkt Rijkswaterstaat aan een nieuw peilbesluit. Rijkswaterstaat geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied.

Meisje

Ontwerp-peilbesluit

Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer kunnen vasthouden zodat ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft. Het nieuwe peilbesluit zal het huidige peilbesluit uit 1992 vervangen. Met een nieuw peilbesluit kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de meteorologische omstandigheden en de vraag naar zoetwater.

Informatieavonden

Rijkswaterstaat organiseert vijf informatieavonden over het nieuwe peilbesluit IJsselmeergebied voor belangstellenden. De Waterschappen zijn ook aanwezig om u te informeren  over de samenhang tussen het nieuwe peilbesluit en het waterbeheer in de regio:

Datum
Plaats
Locatie
5 oktober 2017
Hoorn
Schouwburg Het Park, Westerdijk 4
9 oktober 2017
Naarden
Naarderbos, IJsselmeerweg 100
11 oktober 2017
Lelystad
RWS Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2
17 oktober 2017
Lemmer
Hotel Iselmar, Plattedijk 16
19 oktober 2017
Zwartsluis
Hotel Zwartewater, De Vlakte 20

U bent van harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Er is geen vast programma. U kunt zelf bepalen op welk moment u de inloopbijeenkomst bezoekt. Aanmelden is niet nodig.

Planning

WanneerWat
2017
Ter inzage ontwerp-peilbesluit en milieueffectonderzoek
2018Vaststelling definitief peilbesluit en milieueffectrapport
2019
Uitwerking peilbesluit in peilbeheer

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Platform Participatie

Hoofdmenu