1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5.   Internetconsultatie: ontwerpregeling maximumtarieven taxivervoer 2017
 6. Internetconsultatie: Vereenvoudiging taxiregelgeving

Internetconsultatie: ontwerpregeling maximumtarieven taxivervoer 2017Internetconsultatie: Vereenvoudiging taxiregelgeving

De reactietermijn is verlopen. U kunt niet meer reageren op de regeling vereenvoudiging taxiregelgeving.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000) voor. Met deze wijziging wil de staatssecretaris de taxiregelgeving verder vereenvoudigen. De vereenvoudiging is gericht op het terugdringen van onnodige lastendruk voor de sector en verruiming van de mogelijkheden voor het flexibel en vraaggericht inrichten van vervoer. Ook worden enkele wijzigingen doorgevoerd om het Bp2000 in lijn te brengen met Europese aanbestedingsregels.

Taxi

Doel van de regeling

Het besluit vermindert de administratieve en financiële lastendruk voor ondernemers in de taxibranche en het biedt meer ruimte voor ondernemerschap en innovatie door:

 1. voor taxichauffeurs die continue gescreend worden door de dienst Justis de verplichting te laten vervallen om iedere vijf jaar een nieuwe verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen; 
 2. voor vervoerders die beschikken over een taxivergunning de verplichting te laten vervallen om te beschikken over een communautaire vergunning bij het uitvoeren van openbaar vervoer per auto; 
 3. een vrijstellingsmogelijkheid op te nemen met het oog op nieuwe mobiliteitsconcepten en het voorkomen van stapeling van regels.

Doelgroepen die worden geraakt

De verdere vereenvoudiging van de taxiregelgeving is op 15 januari 2018 door de staatssecretaris aan de Tweede Kamer aangekondigd. Het besluit beoogt de administratieve en financiële lastendruk voor ondernemers in de taxibranche te verminderen door onnodige eisen aan vergunningen te schrappen en meer ruimte te bieden voor ondernemerschap en innovatie.

Voorziene inwerkingtreding is per 1 januari 2019.

Doelgroepen die worden geraakt:

 • Taxichauffeurs
 • Taxi-ondernemers
 • Handhavende instanties
Platform Participatie

Hoofdmenu