1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. Internetconsultatie: Routeringsbesluit vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

Internetconsultatie: Routeringsbesluit vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

U kunt niet meer reageren op het routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor voor. Voorgaande jaren zijn op een aantal spoorlijnen de geldende risicoplafonds overschreden. De staatssecretaris werkt met de vervoersector aan een vrijwillig maatregelenpakket tegen deze overschrijdingen. De staatssecretaris heeft vertrouwen in deze aanpak, maar bereidt als stok achter de deur het routeringsbesluit voor.

Of het Routeringsbesluit daadwerkelijk wordt genomen, hangt af van het resultaat van het vrijwillige maatregelenpakket. Bij onvoldoende resultaat kan het besluit eind 2017 genomen worden.

Goederentrein

Doel van het besluit

Door het routeringsbesluit zal het vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk naar de Betuweroute verschuiven. Dit zorgt voor een afname van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Bentheim- en de Brabantroute. Hierdoor worden de overschrijdingen van de risicoplafonds aangepakt.

In dit routeringsbesluit wordt het vervoer van brandbare gassen en zeer giftige vloeistoffen (stofcategorieën A en D4) over de baanvakken Amersfoort-Apeldoorn en Eindhoven-Venlo verboden. Door het verbod is de Betuweroute met grensovergang Zevenaar het meest logische alternatief. 

Het vervoerverbod is alleen van kracht indien de Betuweroute beschikbaar is en bereikt kan worden. Als dit niet het geval is, worden uitzonderingen op het verbod toegestaan. In dat geval mag er wel met de stofcategorieën A en D4 over de verboden baanvakken worden gereden. Dat mag ook als er is geen alternatieve spoorroute mogelijk is, omdat de herkomst- of bestemmingslocatie per spoor alleen via één van beide baanvakken bereikt kan worden of als de alternatieve route door (onderhouds)werkzaamheden niet gebruikt kan worden.

Reageren

Meer informatie over het routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor vindt u op het platform internetconsultatie. Hier kunt u ook de documenten van de het besluit bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu