1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5. A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam - Almere: weguitbreiding

A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam - Almere: weguitbreiding

Fase 8 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op startnotitie
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op trajectnota en milieueffectrapport
Fase 3Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 4Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit
Fase 5Afgerond- Zienswijze indienen op ontwerpwijzigingsbesluit 2014
Fase 6Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit 2014
Fase 7Afgerond - Zienswijze indienen op het gewijzigd ontwerptracébesluit 2016
Fase 8Afgerond - Beroep instellen tegen het tracébesluit 2017

De komende jaren worden de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere verbreed. Dit doet Rijkswaterstaat om het aantal files te verminderen, de noordelijke Randstad beter bereikbaar te maken en de leefbaarheid te vergroten.

De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 4 in plaats van 3 rijstroken en een wisselbaan. Daarnaast plaatst Rijkswaterstaat nieuwe geluidschermen. Ook wordt de snelweg over 1,3 kilometer verdiept aangelegd. Rijkswaterstaat start eind 2019 met de bouwwerkzaamheden. In de periode 2024/2026 rijdt de eerste auto over de verbrede A9.

Situatieschets A9 Badhoevedorp-Holendrecht (Amstelveen)

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017

De zienswijzen op het ontwerptracébesluit hebben in 2016 geleid tot enkele wijzigingen in het tracébesluit. Deze wijzigingen kunt u vinden op de pagina van het tracébesluit.

Planning

WanneerWat
Maart 2017Vaststelling gewijzigd tracébesluit 2016 en beantwoording zienswijzen door middel van Nota van Antwoord (bijlage bij tracébesluit)
21 Maart tot en met 2 mei 2017Beroep indienen tegen het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017

Meer informatie

Met vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat. (opent in nieuw venster)

U kunt ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), 7 dagen per week bereikbaar, maandag t/m vrijdag 07.00-20.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen 10.00-18.30 uur) .

Platform Participatie

Hoofdmenu