1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Internetconsultatie: Tijdelijke regeling voertuigen door uitfasering van Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen
  6. Internetconsultatie: tijdelijke regeling voertuigen uitfasering Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen

Internetconsultatie: tijdelijke regeling voertuigen uitfasering Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen

U kunt niet meer reageren op de tijdelijke regeling voertuigen door de uitfasering van Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt tijdelijke regelgeving voor Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen voor. Met deze regeling worden verzoeken tot het op de markt brengen van restantvoorraad Euro 2 en Euro 3 brom- en snorfietsen per 1 januari 2018 afgewezen. De Tweede Kamer wil dat de emissies van brom- en snorfietsen voor de luchtkwaliteit verminderen. Eerdere pogingen om dit via een Green Deal met de sector te bereiken zijn niet geslaagd.

Verkeerslicht fietspad met groenlicht

Doel van het besluit

Door de regeling zullen er vanaf 1 januari 2018 géén nieuwe tweewielige brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor meer verkocht worden die niet voldoen aan de Euro 4 norm. Naar verwachting zal dit een klein positief effect hebben op de luchtkwaliteit. 

Brom- en snorfietsen met een elektrische aandrijving, evenals de niches zoals bromfietsen met drie of lichte vierwielers worden niet door de Regeling geraakt.

Reageren

Meer informatie over de tijdelijke regeling voertuigen door de uitfasering van Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen vindt u op het platform internetconsultatie. Hier kunt u ook de documenten van de regeling bekijken.

Platform Participatie

Hoofdmenu