1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   A12/A15: ViA15
  6.   Tracebesluit
  7.   Documenten
  8. Documenten tracébesluit

A12/A15: ViA15Documenten tracébesluit

Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op deze pagina.

De documenten, die ook bij het tracébesluit horen maar ten opzichte van de fase ontwerpbesluit gelijk zijn gebleven (bijlagen 7, 8, 9, 10, 12 en 13), kunt u vinden op de documentenpagina van het ontwerptracébesluit

Tracébesluit

Bijlagen

Platform Participatie

Hoofdmenu