1. Home
 2.   Projecten
 3.   Alle projecten
 4.   Projectenlijst
 5. Zuidasdok

Zuidasdok

Fase 7 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het wijzigingstracébesluit.

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op Notitie reikwijdte en detailniveau aanpak Zuidasdok
Fase 2Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerpstructuurvisie en milieueffectrapport
Fase 3Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen project-milieueffectrapport
Fase 4Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit en milieueffectrapport
Fase 5Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit
Fase 6Afgerond - Beroep instellen tegen wijzigingstracébesluit
Fase 7Afgerond - Beroep instellen tegen wijzigingstracébesluit

Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam willen de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en de noordelijke Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer ook in de toekomst optimaal houden. Bovendien verbeteren de maatregelen de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte.

Zuidasdok

Zuidasdok

 • Het uitbreiden van station Amsterdam Zuid en het inpassen van stedelijk en regionaal openbaar vervoer
 • Een ruimtereservering voor toekomstige aanleg van een 5e en 6e treinspoor met een extra perron
 • Het verbreden van de A10 Zuid en aanpassen van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, waarbij de A10 Zuid ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas in een noordelijke tunnel (ca. 1,1 km) en een zuidelijke tunnel (ca. 1 km) komt te liggen
 • Het inrichten van de vrijkomende openbare ruimte boven de tunnels
 • De aanleg van keersporen voor binnenlandse hogesnelheidstreinen ten zuiden van Diemen.

Wijzigingstracébesluit

Het wijzigingstracébesluit is door de minister van Infrastructuur en Milieu op 14 augustus 2017 vastgesteld en bevat onderstaande aanpassing:

 • Toevoegen van 1,0 meter hoog geluidscherm op de zuidelijke rand van de noordelijke A10 Amstelbrug ter beperking van geluid dat tussen en onder de bruggen kan afstralen;
 • Toevoegen van een zwaardere voertuigkering langs verbindingsboog in Knooppunt De Nieuwe Meer.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure rondom het tracébesluit kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Voor meer informatie rondom het bestemmingsplan en voor meer inhoudelijke informatie over het project kunt u terecht op de website van Zuidasdok.

Platform Participatie

Hoofdmenu