1. Home
  2.   Projecten
  3.   Alle projecten
  4.   Projectenlijst
  5.   Zuidasdok
  6. Tracébesluit

ZuidasdokTracébesluit

Fase 5 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit, het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.

Het tracébesluit is door de minister van Infrastructuur en Milieu op 18 maart 2016 vastgesteld. Op 20 april 2016 heeft de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Het tracébesluit en het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerptracébesluit en het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

  • Wijzigingen ten opzichte van het ontwerptracébesluit worden toegelicht in paragraaf 1.5 van de toelichting van het tracébesluit.
  • Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan worden beschreven in een nota van wijzigingen die als bijlage 2 is gevoegd bij de toelichting van het bestemmingsplan.
  • Zienswijzen over het ontwerptracébesluit, het ontwerpbestemmingsplan en het project milieueffectrapport zijn beantwoord in één nota van beantwoording.
  • De nota van beantwoording is als bijlage 7 gevoegd bij de toelichting van het tracébesluit en als bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan.
Platform Participatie

Hoofdmenu