1. Home
  2.   Projecten
  3.   Lopende projecten
  4. Meer projecten waarbij u nu kunt meedenken

Meer projecten waarbij u nu kunt meedenken

Op deze pagina vindt u de projecten waar u op dit moment aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld via een zienswijze of door beroep aan te tekenen. Klik op een project om meer te lezen over de participatiemogelijkheden. 

Foto van een maximumsnelheidsbord van 130 kilometer per uur Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit van 8 februari tot en met 21 maart 2018.

Geluidsscherm Omgevingslawaai Schiphol, hoofdspoorwegen en rijkswegen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerp-actieplannen van 9 februari tot en met 22 maart 2018.

Voordelta 430x220 IC: Status wijziging Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

U kunt reageren op de status wijziging consultatie Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten tot en met 22 maart 2018

Oude luchtvaartuigen DC3 IC: wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van SACN tot publiekrechtelijk zbo

U kunt reageren op de wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan tot en met 26 maart 2018.

Uitzicht aan zee Actualisatie Mariene Strategie deel 1

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp van 2 maart tot en met 12 april 2018.

Meteren - Boxtel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport van 16 maart tot en met 26 april 2018.

Kaderrichtlijn Water 430x220 Kaderrichtlijn Water

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen van 22 december 2017 tot en met 21 juni 2018.

Platform Participatie

Hoofdmenu