1. Home
  2.   Projecten
  3.   Lopende projecten
  4. Projecten waarbij u nu kunt meedenken

Projecten waarbij u nu kunt meedenken

Op deze pagina vindt u de projecten waar u op dit moment aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld via een zienswijze of door beroep aan te tekenen. Klik op een project om meer te lezen over de participatiemogelijkheden. 

Afsluitdijk Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 6. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2017 van 9 november tot en met 20 december 2017.

Coentunnels Suppletie Roggenplaat

Het project bevindt zich in fase 2. U kunt van 9 november tot en met 20 december 2017 beroep aantekenen tegen de definitieve besluiten voor de Suppletie Roggenplaat.

Blankenburgverbinding - standaardfoto project NWO A15/A20 Blankenburgverbinding

Het project bevindt zich in fase 7. U kunt van 12 oktober tot en met 22 november 2017 beroep instellen tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding wijziging 2017.

Schiphol Schiphol: tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten

Het project bevindt zich in fase 2. De tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol is vastgesteld.

Vliegtuigen op Schiphol - fotograaf: Paul van Soest Luchthavenindelingbesluit Schiphol: wijziging

Het project bevindt zich in fase 5. Het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege wijziging van regels voor externe veiligheid en geluidbelasting (2017) is vastgesteld.

Platform Participatie

Hoofdmenu