1. Home
  2.   Projecten
  3.   Lopende projecten
  4. Projecten waarbij u nu kunt meedenken

Projecten waarbij u nu kunt meedenken

Op deze pagina vindt u de projecten waar u op dit moment aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld via een zienswijze of door beroep aan te tekenen. Klik op een project om meer te lezen over de participatiemogelijkheden. 

Antarctica Internetconsultatie: aanpassing regelingen modelvliegen en op afstand bestuurde luchtvaartuigen

U kunt reageren op de aanpassing Regeling modelvliegen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van 1 mei tot en met 29 mei 2017.

Afsluitdijk Afsluitdijk

Het project bevindt zich in fase 5. U kunt beroep aantekenen tegen het besluit tot wijziging van de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning) van 10 mei tot en ...

Coentunnels Suppletie Roggenplaat

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op de ontwerpbesluiten voor de Suppletie Roggenplaat van 12 mei tot en met 22 juni 2017.

Coentunnels Corridor Amsterdam-Hoorn

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie en milieueffectrapport vanaf 16 mei tot en met 26 juni 2017.

Rozenburgse sluis Theemswegtracé

Het project bevindt zich in fase 6. U kunt beroep aantekenen tegen het Tracébesluit Theemswegtracé van 24 mei tot en met 4 juli 2017.

Platform Participatie

Hoofdmenu