Uw mening, idee of initiatief is belangrijk. De overheid zoekt de samenwerking met de samenleving zoveel mogelijk op, zodat relevante belangen duidelijk zijn. Op deze manier sluiten wetten en regels goed aan bij de wensen van de samenleving. Dit noemen wij participatie.

Op dit platform vindt u informatie over projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar u een reactie op kunt geven. Het gaat om plannen ter verbetering of aanpassing van wegen, water, spoor en luchtvaart.