Toegankelijkheidsverklaring

Samenvatting

Het Platform Participatie vindt het belangrijk dat de website en de informatie op de website gebruiksvriendelijk, toegankelijk en vindbaar is voor iedereen. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.

Bij de realisatie van de website is ernaar gestreefd om te voldoen aan de webrichtlijnen versie 2 en is gebruikgemaakt van het Toepassingskader Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Uitgebreide toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Wat is een toegankelijke website?

Ons doel is dat onze websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:

  • De website is zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen wat er staat.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te bedienen en te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines). Voor overheden is dit opgenomen in Digitoegankelijk EN 301 549.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met webredactie.platformparticipatie@minienw.nl.

Cookie-instellingen