16 mei-26 juni 2023: zienswijzen indienen op de aanvulling van het actieplan

U had van dinsdag 16 mei tot en met maandag 26 juni 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over een aanvulling op het Actieplan Geluid Schiphol 2018 – 2023.

Bekijk documenten

Waarom deze aanvulling?

Er zijn twee redenen voor deze aanvulling. De eerste is dat Europese regels voorschrijven dat als er een belangrijke ontwikkeling is, een actieplan kan worden gewijzigd of aangevuld. Er doet zich nu een belangrijke ontwikkeling voor. Het kabinet wil namelijk nieuwe doelstellingen vastleggen om geluid van Schiphol te verminderen .

De tweede reden is een procedurele. Op dit moment wordt de Balanced-Approach-procedure doorlopen. Nederland is, als EU-lidstaat, daartoe verplicht bij het doorvoeren van een geluidgerelateerde exploitatiebeperking op een luchthaven met meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Bij de Balanced-Approach-procedure is bovenstaand geluidsdoel, 20% geluidsreductie overdag en 15% in de nacht, het startpunt van de analyse. De introductie van dit geluidsdoel is op dit moment niet in lijn met wat in het huidige Actieplan Geluid Schiphol 2018-2023 staat opgenomen. Met de voorgestelde wijziging zijn het actieplan en wat in het consultatiedocument van de Balanced Approach staat opgenomen, namelijk het geluidsdoel, weer met elkaar in lijn.

Ingediende zienswijzen

Van dinsdag 16 mei tot en met maandag 26 juni 2023 zijn 5 zienswijzen ingediend. Hiervan is 1 zienswijze afkomstig van een bedrijf en zijn 4 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit gemeente Amstelveen.

Wilt u het definitieve Actieplan Geluid Schiphol 2018 – 2023 inzien? U kunt op de website van de Rijksoverheid dit document bekijken.

Cookie-instellingen