A15/A20 Blankenburgverbinding

U kunt geen beroep meer instellen tegen het Tracébesluit Blankenburgverbinding wijziging 2017.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen rijksstructuurvisie
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerprijksstructuurvisie
Afgerond Vaststelling rijksstructuurvisie
Afgerond Zienswijze indienen over voornemen milieueffectrapport blankenburgverbinding
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit
Afgerond Beroep instellen tegen tracébesluit
Afgerond Beroep instellen tegen Tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) (tussentijdse wijziging)


De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg die de A15 en de A20 met elkaar gaat verbinden, ten westen van Rotterdam. Deze nieuwe verbinding komt aan de westkant van Vlaardingen en aan de oostkant van Rozenburg te liggen. De aanleg van de Blankenburgverbinding draagt bij aan een robuuster verkeersnetwerk in de regio Rotterdam. Een goede bereikbaarheid van de haven Rotterdam en greenport Westland is belangrijk voor het behouden en verbeteren van de economische positie van Nederland.

Tracébesluit wijziging 2017

In het Tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) is vastgelegd op welke wijze project specifiek het effect van de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden als gevolg van de Blankenburgverbinding wordt gecompenseerd. Met deze wijziging kan de Raad van State mogelijk eerder uitspraak doen over de ingediende beroepen op het Tracébesluit Blankenburgverbinding en is wachten op de beantwoording van de vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door het Europese Hof van Justitie niet langer nodig. Op 3 oktober 2017 heeft de minister het Tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) vastgesteld.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het Tracébesluit Blankenburgverbinding wijziging 2017. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op de website van de Blankenburgverbinding.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met Jörgen van der Meer, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, telefoon 088 797 05. Ook kunt u uw vraag via de mail stellen: blankenburgverbinding@rws.nl.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de Blankenburgverbinding.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.