Voorjaar 2027: vaststellen projectbesluit en beroep

Deze fase ligt in de toekomst. In het voorjaar van 2027 kunt u hier meer informatie verwachten.

Cookie-instellingen