N35 Zwolle - Wijthmen

U kunt geen beroep meer instellen tegen het gewijzigd tracébesluit.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen opstellen milieueffectrapport
Afgerond Meedenken keuzedocument
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit
Afgerond Beroep instellen tegen tracébesluit
Afgerond Beroep instellen tegen gewijzigd tracébesluit


De minister van Infrastructuur en Milieu wil de doorstroming, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren op en rond de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Om dit te kunnen verbeteren wordt de weg verbreed. Daarbij wordt de Kroesenallee via een viaduct met op- en afritten op de N35 aangesloten. Een dergelijke aansluiting past niet op de locatie van de huidige kruising. Daarom moet de N35 worden verlegd.

 

Tracébesluit

Het oorspronkelijke tracébesluit N35 Zwolle - Wijthmen beschrijft hoe de vernieuwde (verbrede) N35 tussen de kruispunten Oldeneelallee en Koelmansstraat eruitziet en toont de inpassing in de omgeving. Dit tracébesluit is op 15 juni 2015 vastgesteld door de minister.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het gewijzigde tracébesluit van de N35 Zwolle-Wijthmen. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State en op de website van Rijkswaterstaat.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.