Binnenkort op deze site: Luchthaven Weeze

03-03-2023 459 keer bekeken

Lees hier meer over het Ontwerpbesluit beperkingengebied Luchthaven Weeze.

Van dinsdag 7 maart tot en met maandag 17 april 2023 kunt u uw zienswijze indienen over het Ontwerpbesluit beperkingengebied Luchthaven Weeze.

Aanleiding

Luchthaven Weeze ligt net over de grens in Duitsland, ter hoogte van Venray. Ondanks dat het om een Duitse luchthaven gaat, is het belangrijk om omwonenden op Nederlands grondgebied in de nabijheid van luchthaven Weeze dezelfde bescherming te geven als de omgeving rond de nationale (Nederlandse) luchthavens.

Het Besluit beperkingengebied Weeze legt daarom beperkingengebieden vast zoals ook wordt gedaan bij de Nederlandse luchthavens van nationale betekenis. Als gevolg van de aanwezigheid van luchthaven Weeze wordt de bestemming en het gebruik van het betreffende gebied onder andere beperkt in verband met geluidbelasting. Het doel hiervan is voorkomen dat bijvoorbeeld nieuwbouw plaatsvindt in een gebied waar de geluidbelasting als gevolg van het gebruik van luchthaven Weeze hoog is. Ook worden gebieden vastgelegd waarin beperkingen gelden in verband met de vliegveiligheid, zoals hoogtebeperkingen. Het gaat hier uitsluitend om beperkingen op Nederlands grondgebied.

Bij dit besluit gaat het niet om groei of krimp van luchthaven Weeze, maar om het vastleggen van ruimtelijke beperkingen op basis van het huidige verkeer op de luchthaven. Het gebruik van de luchthaven zelf verandert dus niet.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het Ontwerpbesluit beperkingengebied Luchthaven Weeze staan vanaf 7 maart op onze website. Vanaf die datum kunt u ook een zienswijze indienen.

Cookie-instellingen