Update ingediende zienswijzen OV en Wonen Regio Utrecht

11-07-2023 317 keer bekeken

Lees hier meer over de ingediende zienswijzen.

U had van dinsdag 16 mei tot en met maandag 26 juni 2023 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept NRD) voor de MIRT-verkenning OV en Wonen Regio Utrecht.

Ingediende zienswijzen

Van 16 mei tot en met 26 juni 2023 zijn 28 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 14 zienswijzen afkomstig van organisaties en 14 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Utrecht (14).

Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen en/of organisaties ingediend. In totaal hebben 41 personen en organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Meer informatie

Wilt u weten vanuit welke locatie de meeste zienswijzen zijn ingediend? Meer informatie over de ingediende zienswijzen en over dit project vindt u op de projectpagina.

Cookie-instellingen