Binnenkort op deze site: Natura 2000 Grensmaas

25-08-2023 336 keer bekeken

Lees hier meer over het project Natura 2000 Grensmaas.

Van woensdag 30 augustus 2023 tot en met dinsdag 10 oktober 2023 kunt u uw zienswijze indienen over het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Grensmaas.

Inhoud en doelen van het project

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie en fungeert als hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. De Grensmaas is aangewezen als een van de te beschermen natuurgebieden. Doel is het in stand houden of verbeteren van het leefgebied van de rivierprik, de rivierdonderpad, de zalm en de bever. Qua habitattypen gaat het om beken en rivieren met waterplanten, ruigten en zomen, vochtige alluviale bossen en slikkige rivieroevers. Deze keuze is Europees vastgelegd.

Binnen het rivierengebied neemt de Grensmaas, die in Limburg tussen Maastricht en Wessem de grens met Belgiƫ vormt, een bijzondere positie in omdat deze het karakter heeft van een grindrivier.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het project Natura 2000 Grensmaas vindt u vanaf 30 augustus op onze website.

Cookie-instellingen