Nu op deze site: Baarlo – Hout-Blerick: Dijkversterking en Dijkverlegging

29-05-2024 169 keer bekeken

Lees hier meer over het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om een projectbesluit voor te bereiden voor de uitwerking en inpassing van de dijkversterking en dijkverlegging bij Baarlo – Hout-Blerick.

Inhoud en doel van het project

Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, moeten de primaire waterkeringen langs de Maas voldoen aan de in de Omgevingswet opgenomen waterveiligheidsnormen. De bestaande dijk bij Baarlo – Hout-Blerick is ongeveer vijf kilometer lang en voldoet niet aan de wettelijke normen. Daarom moet de dijk worden verhoogd en versterkt. Om te voorkomen dat water bij hoge afvoeren achterlangs het gebied instroomt, is het plan om in het zuiden van het gebied een nieuwe kering aan te leggen. De nieuwe kering sluit aan op de daar aanwezige hoge gronden.

Meer info

Relevante documenten bij deze fase en meer informatie over het project vindt u op de projectpagina.

Cookie-instellingen