Projectenlijst

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarbij het mogelijk is om als burger uw reactie te geven of mee te denken. Meestal kan dat binnen een bepaalde termijn. Als deze termijn voorbij is en het niet meer mogelijk is om te reageren, dan staat dat bij dat project aangegeven.

84 projecten

Overzicht - Alle projecten

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Homepage A6 Almere Oostvaarders-Lelystad

Van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een...

17-09-2020

Homepage Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden

Van vrijdag 11 september tot en met donderdag 22 oktober 2020 kunt u beroep instellen tegen het besluit van Gedeputeerde...

10-09-2020

Homepage N33 Midden

Van donderdag 27 augustus tot en met woensdag 7 oktober 2020 kunt u een zienswijze indienen over het ontwerptracébesluit en...

09-09-2020

Homepage Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard....

07-09-2020

Homepage Actualisatie Mariene Strategie

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerp van de actualisatie van de Mariene Strategie deel 2. Dit was mogelijk...

07-09-2020

Homepage Wieringerhoek

U kunt geen zienswijze meer indienen over de startbeslissing en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het project...

03-09-2020

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken, wijziging van de...

23-07-2020

Homepage Spooruitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad

U kunt geen beroep meer instellen tegen het besluit tot wijziging van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam...

16-07-2020

Homepage Spooruitbreiding Meteren - Boxtel

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel. Dit kon...

16-07-2020

Homepage Luchtvaartnota 2020 - 2050

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerp-Luchtvaartnota, het bijbehorende plan-milieueffectrapport en de passende...

13-07-2020