Projectenlijst

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw visie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven.

101 projecten

Alle Projecten

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Militaire luchthaven Woensdrecht

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de concept notitie reikwijdte en detailniveau...

15-08-2018

Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het verkeersbesluit.

31-07-2018

Internetconsultatie: Gebruiksvergoeding spoor

U kunt niet meer reageren op het conceptbesluit gebruiksvergoeding spoor.

31-07-2018

Kaderrichtlijn Water

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen.

31-07-2018

IC: wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van SACN tot publiekrechtelijk zbo

U kunt niet meer reageren op de wijziging Wet luchtvaart inzake omvorming van Stichting Airport Coordination Netherlands tot...

26-07-2018

IC: Status wijziging Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

U kunt niet meer reageren op de status wijziging consultatie Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten.

26-07-2018

Verkeersbesluiten tot afwijking van de maximumsnelheid van 130 km/h (2012)

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 augustus 2012 de definitieve verkeersbesluiten vastgesteld tot afwijking...

21-07-2018

A4 Haaglanden-N14

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor...

05-07-2018

Structuurvisie ondergrond

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en in...

03-07-2018

Afsluitdijk

Fase 7 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het vastgestelde rijksinpassingsplan Afsluitdijk...

28-06-2018