Projectenlijst

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Op deze pagina vindt u alle projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarbij het mogelijk is om als burger uw reactie te geven of mee te denken. Meestal kan dat binnen een bepaalde termijn. Als deze termijn voorbij is en het niet meer mogelijk is om te reageren, dan staat dat bij dat project aangegeven.

82 projecten

Overzicht - Alle projecten

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Homepage Corridor Amsterdam - Hoorn

De structuurvisie van Corridor Amsterdam - Hoorn ligt niet langer ter inzage.

19-12-2019

Selectieve onttrekking

U kunt geen beroep meer instellen tegen het projectplan Waterwet Selectieve Onttrekking. Dit was mogelijk van 8 november tot...

08-11-2019

Homepage Nationaal Water Programma 2022-2027

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen om een Nationaal Water Programma 2022-2027 en een milieueffectrapport...

01-11-2019

Homepage A2 Deil – Vught

U kunt geen zienswijze meer indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarin het voornemen is beschreven om een...

24-10-2019

Homepage Inhaalverbod vrachtverkeer - actualisatie 2019

U kunt geen beroep meer instellen tegen het verkeersbesluit ‘Inhaalverbod voor vrachtauto’s op autosnelwegen in beheer van...

27-09-2019

Homepage Nationale omgevingsvisie (NOVI)

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerp-NOVI en het milieueffectrapport.

20-08-2019

Homepage Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

U kunt geen beroep meer instellen tegen het Tracébesluit Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (2019).

26-06-2019

Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerpprojectplan Dijkversterking IJmuiden. Dit was mogelijk van 17 mei tot en...

17-05-2019

Homepage Natura 2000: IJsselmeergebied

U kunt geen beroep meer instellen tegen het wijzigingsbesluit Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017 – 2023.

25-02-2019

Homepage A12/A15: ViA15

U kunt geen beroep meer instellen tegen het gewijzigd Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15).

25-02-2019