Homepage A16: nieuwe rijksweg Rotterdam

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over startnotitie
Afgerond Zienswijze indienen over trajectnota/milieueffectrapport (trajectnota/milieueffectrapport)
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit
Afgerond Beroep instellen tegen tracébesluit

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de A13 vanaf Rotterdam The Hague Airport rechtstreeks verbinden met de A16, ter hoogte van het Terbregseplein. Hierdoor ontstaat een vlottere doorstroming op de A13 en A20, meer rust op lokale wegen en een betere bereikbaarheid voor de Rotterdams regio en verbetert dit plan ook de leefbaarheid voor omwonenden langs de A13 Overschie en het traject A20 Kleinpolderplein – Terbregseplein.

Tracébesluit

In het tracébesluit staat het wegontwerp in detail beschreven en wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen. Op hoofdlijnen ziet het tracé er als volgt uit:

  • De nieuwe A16 Rotterdam verbindt de A13 ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport met de A16 en de A20 ter hoogte van het knooppunt Terbregseplein.
  • Tussen Rotterdam The Hague Airport en de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de nieuwe weg gecombineerd aangelegd met de N209 (Doenkade).
  • Ter hoogte van de Bergweg Zuid buigt de weg af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein.
  • De Bergweg Zuid wordt onderlangs gepasseerd. In het Lage Bergse Bos ligt de A16 in een halfverdiepte tunnel. De Rotte wordt met een aquaduct gepasseerd. Na de Rotte ligt de A16 tot circa 100 meter na de tweede kwelsloot in een tunnel, waarna de weg stijgt om het Terbregseplein bovenlangs te kunnen kruisen.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de weg wordt 100 km/uur.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de zienswijzenprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op http://www.a16rotterdam.nl en www.rijkswaterstaat.nl. U kunt ook mailen naar A16Rotterdam@rws.nl.