A16: nieuwe rijksweg Rotterdam

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt niet meer in beroep gaan tegen het tracébesluit.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op startnotitie
Fase 2 Afgerond - Zienswijze indienen op trajectnota/milieueffectrapport (trajectnota/MER)
Fase 3 Afgerond- Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 4 Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de A13 vanaf Rotterdam The Hague Airport rechtstreeks verbinden met de A16, ter hoogte van het Terbregseplein. Hierdoor ontstaat een vlottere doorstroming op de A13 en A20, meer rust op lokale wegen en een betere bereikbaarheid voor de Rotterdams regio en verbetert dit plan ook de leefbaarheid voor omwonenden langs de A13 Overschie en het traject A20 Kleinpolderplein – Terbregseplein.

Tracébesluit

In het tracébesluit staat het wegontwerp in detail beschreven en wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen. Op hoofdlijnen ziet het tracé er als volgt uit:

  • de nieuwe A16 Rotterdam verbindt de A13 ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport met de A16 en de A20 ter hoogte van het knooppunt Terbregseplein
  • Tussen Rotterdam The Hague Airport en de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de nieuwe weg gecombineerd aangelegd met de N209 (Doenkade)
  • Ter hoogte van de Bergweg Zuid buigt de weg af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein.
  • De Bergweg Zuid wordt onderlangs gepasseerd. In het Lage Bergse Bos ligt de A16 in een halfverdiepte tunnel. De Rotte wordt met een aquaduct gepasseerd. Na de rotte ligt de A16 tot ca 100 meter na de 2e kwelsloot in een tunnel, waarna de weg stijgt om het Terbregseplein bovenlangs te kunnen kruisen.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de weg wordt 100 km/uur.

Meer informatie

Voor vragen over de zienswijzenprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de speciale projectwebsite A16: http://www.a16rotterdam.nl en www.rijkswaterstaat.nl (let op: links openen in nieuw venster). U kunt ook mailen naar A16Rotterdam@rws.nl.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.