Ontwerptracébesluit A16: nieuwe rijksweg Rotterdam

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen op het Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam.

Het ontwerptracébesluit is opgesteld op basis van een studie van Rijkswaterstaat. In het ontwerptracébesluit is het volgende vastgesteld:

  • Er wordt een snelweg uitgewerkt die de A13 (bij Rotterdam The Hague Airport) verbindt met de A16 (Terbregseplein).
  • Vanaf de A13 tot de Ankie Verbeek-Ohrlaan volgt het tracé het verloop van de bestaande Doenkade.

Deze weg wordt met de A13/A16 samengevoegd tot één nieuwe snelweg. De weg buigt bij het Lage Bergse Bos af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein. Een deel van de weg wordt ingepakt in geluidswallen en door het Lage Bergse Bos komt een landtunnel.

Ten slotte

De zienswijzenprocedure voor het Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam loopt vrijwel gelijk op met een ander project in de regio, namelijk het Ontwerptracébesluit blankenburgverbinding. Kijk voor meer informatie op de pagina van Blankenburg op platformparticipatie.