Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op deze pagina. Het volledige overzicht met documenten vindt u op de

website van Rijkswaterstaat.

Algemeen

Ontwerptracébesluit

Bijlagen deel III toelichting