U kunt geen zienswijze meer indienen. Dit was mogelijk van 15 november tot en met 12 december 2005.

Vlottere doorstroming

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de A13 vanaf Rotterdam The Hague Airport rechtstreeks verbinden met de A16, ter hoogte van het Terbregtseplein. Dat leidt tot:

  • Een vlottere doorstroming op de A13 en A20;
  • Een betere bereikbaarheid van Rotterdam en het noordelijke deel van de Rotterdamse regio;
  • Meer rust op lokale wegen;
  • Een betere leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 en A20.

Variantennota

In 2007 verscheen de variantennota. In dit document staan zes mogelijke varianten. Deze varianten zijn uitgewerkt in de trajectnota/milieueffectrapport.