U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

In het tracébesluit staat het wegontwerp in detail beschreven en wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen. Op hoofdlijnen ziet het tracé er als volgt uit:

  • De nieuwe A16 Rotterdam verbindt de A13 ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport met de A16 en de A20 ter hoogte van het knooppunt Terbregseplein.
  • Tussen Rotterdam The Hague Airport en de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de nieuwe weg gecombineerd aangelegd met de N209 (Doenkade).
  • Ter hoogte van de Bergweg Zuid buigt de weg af naar het zuiden om aan te sluiten op het Terbregseplein.
  • De Bergweg Zuid wordt onderlangs gepasseerd. In het Lage Bergse Bos ligt de A16 in een halfverdiepte tunnel. De Rotte wordt met een aquaduct gepasseerd. Na de rotte ligt de A16 tot ca 100 meter na de 2e kwelsloot in een tunnel, waarna de weg stijgt om het Terbregseplein bovenlangs te kunnen kruisen.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de weg wordt 100 km/uur.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerptracébesluit

In het tracébesluit zijn de volgende punten aangepast:

  • In het kader van saldo 0 zijn er extra geluidmaatregelen toegevoegd, waaronder verhoging/verlenging van een aantal schermen en extra geluidreducerend asfalt.
  • De tunnel in het Lage bergsche Bos is met 4 meter verlaagd.
  • De tunnelmond in het Terbregseveld is tot circa 100 meter na de 2e kwelsloot verlengd.
  • De hoogteligging ter plaatse van de kruising met Randstadrail is met circa 1,5 meter verlaagd.
  • Tussen de N471 en de aansluiting AVO laan is een recreaduct opgenomen.

In de nota van wijzigingen bij het tracébesluit vindt u een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen en optimalisaties.