Trajectnota/milieueffectrapport A16: nieuwe rijksweg Rotterdam

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen.

Afspraken en besluiten

  • Uitwerken variant bestuurlijke principe afspraken 2011. Dit is een combinatie van de varianten 2 en 3 van de trajectnota/milieueffectrapport.
  • De stadsregio en de gemeente Rotterdam dragen samen 100 miljoen euro bij aan extra inpassingsmaatregelen, waaronder een landtunnel in het Lage Bergse Bos.
  • Geen tolheffing op de nieuwe snelweg.

Op dit moment werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ontwerptracébesluit uit. Dit ligt naar verwachting in de eerste helft van 2015 ter inzage.

Bouwstenenaanpak

De trajectnota/milieueffectrapport beschrijft zes verschillende oplossingsvarianten en de effecten die deze oplossingen hebben op het milieu. Op basis hiervan is de keuze gemaakt voor variant 3. Deze nota beschrijft ook de zogenaamde bouwstenenaanpak: een werkwijze waarbij voor delen van het tracé bouwstenen zijn ontworpen die aaneengeschakeld een variant vormen. Die variatie in keuzemogelijkheden is de kern van deze werkwijze.

Samenspraak

De bouwstenen zijn ontworpen in samenspraak met diverse maatschappelijke groeperingen, zoals bewonersorganisaties, milieuorganisaties, Kamer van Koophandel, VNO­NCW, enzovoorts. Ook is een Burgeradvieskring gevormd, waaraan is gevraagd te adviseren over de mogelijke bouwstenen. Tijdens de hele studie is nauw samengewerkt met Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid­-Holland en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. Deze samenwerkingspartners hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij het borgen van de kwaliteit van alle deelrapporten en de uiteindelijke trajectnota/milieueffectrapport.