Fase 8 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerprijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019.

De Afsluitdijk wordt de komende jaren ingrijpend aangepast zodat de dijk weer voldoet aan de normen voor waterveiligheid. De dijk wordt verhoogd en met nieuwe bekleding versterkt. Om het achterland te beschermen tegen de kracht van het water worden ook de spuisluizen versterkt en twee stormvloedkeringen gebouwd. Het sluiscomplex bij Den Oever wordt uitgebreid met nieuwe spuisluizen in de tusseneilanden en twee grote pompgemalen. Zo kan meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer instroomt.

Rijksinpassingsplan

In 2016 is het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk vastgesteld. Bij de uitwerking van de maatregelen voor waterveiligheid blijkt het gebied met de bestemming Water – Waterkering op enkele punten iets te klein om tot een uitvoerbaar ontwerp te komen. Daarom voegt de ‘aanvulling 2019’ diverse kleine gebieden met deze bestemming toe aan het vastgestelde plan.

De toevoegingen liggen langs de noordzijde van het dijklichaam ter hoogte van Kornwerderzand (een deel van dijkvak 17), bij Het Monument (dijkvak 7), in de overgang tussen acht verschillende dijkvakken en tot slot ten westen van de brug in de aansluiting op de dijkversterking Den Oever (Havendijk C).

Planning

WanneerWat
Voorjaar 2019Vaststellen rijksinpassingsplan – aanvulling 2019. Na vaststelling is er de mogelijkheid van beroep bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat of op www.deafsluitdijk.nl.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 7.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.